12. 2. 2020

Stopnice kot (ne)nevarna stvar

Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku s sodbo VSRS II Ips 251/2018 odločilo, da dotrajane stopnice, ki so zaradi vremenskih vplivov (tj. dežja ali snega) spolzke, ne predstavljajo nevarne stvari, s čimer je oblikovalo pomemben precedens na področju odškodninskega prava.
Preberi več
12. 2. 2020

Vpis lastninske pravice pri podedovanih nepremičninah na Hrvaškem (ali v drugih državah članicah EU)

Ste na podlagi sklepa slovenskega sodišča v zapuščinskem postopku morda podedovali nepremičnino, ki leži na Hrvaškem. Kako naprej?
Preberi več
12. 2. 2020

Vrhovno sodišče je zaostrilo odgovornost poslovodij za škodo, povzročeno pri opravljanju funkcije

Upniki bodo poslej lahko povrnitev škode, ki jim jo je povzročil poslovodja gospodarske družbe v okviru opravljanja svoje funkcije, zahtevali neposredno od poslovodje, če je škodo povzročil z nepoštenim ravnanjem in lastnim okoriščanjem.
Preberi več