28. 3. 2020

Kaj prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV2 (CoVID-19)?

V novički Vpliv epidemije na sodne, upravne in druge javnopravne zadeve oz. postopke, smo že pojasnili, kakšni so cilji predmetnega zakona.
Preberi več
25. 3. 2020

Nova pravila izdajanja vizumov

2. 2. 2020 je začela veljati sprememba Vizumskega zakonika, ki vpliva na nekatera pravila izdajanja schengenskih vizumov za kratkotrajno prebivanje – postopek pridobitve tovrstnih vizumov je po novem olajšan.
Preberi več
25. 3. 2020

Kdaj lahko delodajalec od delavca zahteva podatek o izbranem osebnem zdravniku delavca?

Delodajalec po večini ni seznanjen, kdo je osebni zdravnik delavca, dokler delavec prvič ne dostavi bolniškega lista. Ali lahko delodajalec od delavca podatek, kdo je njegov osebni zdravnik, zahteva že ob zaposlitvi?
Preberi več
25. 3. 2020

Zadržano izvrševanje zakona, ki ureja pravice razlaščenih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

19. 12. 2019 je v veljavo stopil (dolgo pričakovani) Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Ustavno sodišče Republike Slovenije je 5. 3. 2020 izvrševanje zakona začasno zadržalo, in sicer do dokončne odločitve o ustavnosti omenjenega zakona.
Preberi več
25. 3. 2020

Gostinstvo in turizem: Z marcem 2020 višje plače in regres za letni dopust

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije prinaša višje zneske najnižjih osnovnih plač ter višji regres.
Preberi več
23. 3. 2020

Interventni ukrepi bodo razbremenili tudi nekatere kreditojemalce

Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: ZIUOPOK) bodo morale banke (in podružnice) s sedežem v Sloveniji, kreditojemalcem, kot jih opredeljuje ZIUOPOK, na podlagi vloge odobriti odlog plačila tistih obveznosti (po kreditni pogodbi) za 1 leto, ki do razglasitve epidemije (do 12.3.2020) še niso zapadle v plačilo, vse pod pogojem, da bo kreditojemalec izkazal, da izpolnjuje pogoje, kot jih določa ZIUOPOK.
Preberi več
20. 3. 2020

Kaj prinaša Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov?

Sprejet je zakon, ki delodajalcem omogoča delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo doma in odlog plačila določenih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.
Preberi več
20. 3. 2020

Sprejet je bil zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Državni zbor je danes, dne 20. marca 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki uvaja številne ukrepe za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti davčnih zavezancev in podaljšuje roke za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.
Preberi več
17. 3. 2020

Vpliv epidemije na sodne, upravne in druge javnopravne zadeve oz. postopke

Na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih Vrhovnega sodišča, sodišča od 16. marca 2020 dalje poslujejo v enakem obsegu, kot v času t.i. »sodnih počitnic« (tj. med 15. julijem in 15. avgustom vsako leto). Kaj to pomeni?
Preberi več
17. 3. 2020

Vpliv koronavirusa na izvajanje obveznosti iz delovnega razmerja

Ključni izzivi s katerimi se delodajalci soočamo vsled koronavirusa so (i) zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v opisanih okoliščinah, (ii) zmanjšanje potreb po delu zaradi koronavirusa, (iii) (pričakovane) likvidnostne težave ter (iv) s tem povezane spremembe pri organizaciji dela. Spodaj predstavljamo nekaj izhodišč za soočanje s ključnimi izzivi na področju delovnega prava.
Preberi več