20. 3. 2020

Sprejet je bil zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Najpomembnejši ukrepi, ki jih zakon uvaja za pomoč podjetnikom in gospodarskim družbam, so:

i) podaljšanje rokov za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil AJPES z 31. marca na 1. junij 2020 (z nekaterimi izjemami, npr. pri prenehanjih, statusnih spremembah in insolvenčnih postopkih, ter s posebno ureditvijo za tiste subjekte, katerih poslovno leto ni enako koledarskemu letu);

ii) podaljšanje roka za priglasitev ugotavljanja (ali prenehanja ugotavljanja) davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov do dne 1. junija 2020;

iii) poenostavitev postopka  za podajo zahtevka za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb  – zavezancem ne bo potrebno vlagati davčnega obračuna za tekoče obdobje, marveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče davčno obdobje, za kar bo FURS v kratkem pripravil poseben obrazec;

iv) skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove se prestavlja na mesec junij 2020;

v) zavezanci lahko zaprosijo za odlog plačila davka za največ dve leti ali za obročno plačevanje davka, v največ 24 mesečnih obrokih (odlog oz. obročno plačevanje ne pride v poštev za socialne prispevke) – v času odloga in obročnega plačevanja ne tečejo obresti;

vi) na področju davčnih izvršb začasno ne teče zastaranje pravice do izterjave davkov (če davčni organ ne začne oziroma ne nadaljuje že začete davčne izvršbe) – drugi roki za opravo procesnih dejanj v davčnih postopkih pa se ne prekinejo, saj je delovanje države odvisno od pravočasnega plačevanja davkov (kar pomeni da se za tiste obveznosti, ki jih ukrepi ne obsegajo, ne spremenijo roki za plačilo ali za vlaganje pravnih sredstev); 

vii) podaljšan je rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na 30. junij 2020, zato se posledično davčnim zavezancem, ki so rezident RS in ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, podaljša rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020;

viii) spremembe bodo tudi pri izvrševanju proračuna, saj bo Vlada RS za potrebe dodatnih sredstev za nujne ukrepe (povezane z epidemijo) zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Zakon daje Vladi RS (za čas trajanja epidemije) tudi dodatna pooblastila za prerazporejanje sredstev v okviru sprejetega državnega proračuna.  

Ukrepi bodo veljali do prenehanja razlogov zanje, pri čemer bo prenehanje veljavnosti ukrepov razglasila Vlada RS s sklepom.

Danes je bil sprejet tudi Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki uvaja odlog plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesece marec, april in maj 2020 do najkasneje 31. marca 2022 – odlog bo avtomatičen, kar pomeni, da upravičenci ne bodo rabili zanj zaprositi; izvzeti bodo zgolj davčni neplačniki, tudi ti pa imajo še možnost da najkasneje do 6. aprila poravnajo svoje obveznosti (zapadle do 28. februarja 2020). Več informacij o tem zakonu lahko najdete na tej povezavi


O vseh nadaljnjih ukrepih vas bomo ažurno obveščali, zato predlagamo, da spremljate našo spletno stran ali pa se prijavite na novičke s klikom na to povezavo. Druge aktualne novičke v povezavi z aktualno problematiko, najdete tu.

 
Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.
<< Nazaj na seznam