25. 3. 2020

Gostinstvo in turizem: Z marcem 2020 višje plače in regres za letni dopust

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (KPGT) je bil objavljen 28. 2. 2020 v Uradnem listu RS, št. 12/2020, spremembe KPGT pa so v veljavi od 1. 3. 2020 dalje. 

Skladno s sprejetim aneksom bodo delodajalci v dejavnosti gostinstva in turizma v Sloveniji dolžni za leto 2020 delavcem izplačati regres za letni dopust v višini najmanj 1.150,00 EUR

Pri tem poudarjamo, da morajo delodajalci v dejavnosti gostinstva in turizma, ki imajo z (določenimi ali vsemi delavci) z individualnimi pogodbami o zaposlitvi določen regres v nižjem znesku, kot znaša minimum po KPGT, izplačati regres za letni dopust po KPGT. Vselej pa lahko delodajalci regres izplačajo tudi v višjem znesku; če višji znesek določa individualna pogodba o zaposlitvi, pa je to obvezno. Vsekakor je pri izplačilu regresa treba upoštevati tudi spremembe iz leta 2019 glede obdavčitve regresa, o katerih smo pisali v naši majski številki

S 1. 3. 2020 so se dodatno zvišale tudi najnižje osnovne bruto plače po tarifnih razredih, pri čemer je od 1. 7. 2020 dalje predvideno še dodatno zvišanje. Najnižja osnovna bruto plača za I. tarifni razred znaša od 1. 3. 2020 dalje 504,00 EUR (prej 480,00 EUR), od 1. 7. 2020 pa bo znašala 529,20 EUR. Najnižja osnovna bruto plača za VII. razred pa od 1. 3. 2020 znaša 1.048,72 EUR (prej 979,20 EUR), od 1. 7. 2020 pa bo znašala 1.101,16 EUR. Skupno se bodo torej najnižje osnovne bruto plače do 1. 7. 2020 zvišale za 10,25 %.

Spomnimo, da je že v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) plačilo za delo sestavljeno iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Osnovna plača je najpomembnejši del plačila za delo, saj je edini »stalni« redni dohodek delavca, na katerega lahko delavec računa. Na znesek osnovne plače se nato obračunajo dodatki in druge sestavine plače, če je delavec za posamezni mesec do njih upravičen. Pojma osnovna plača pa nikakor ne gre enačiti s pojmom minimalna plača, ki jo določa Zakon o minimalni plači (ZMinP), zato poudarjamo, da se z Aneksom določila o minimalni plači ne spreminjajo. Za več informacij o minimalni plači si lahko ogledate naš članek iz leta 2019, v katerem so natančneje opisane spremembe in navodila, ki jih mora delodajalec upoštevati pri tem. 

Avtorica: Ana Porenta Vran, odvetnica
<< Nazaj na seznam