25. 3. 2020

Nova pravila izdajanja vizumov

V Evropski uniji eno ključnih vlog v gospodarstvu predstavlja tudi turizem. Število vlog za vizume za vstop v države (območje) EU se je od leta 2009 povečalo za 59 %, in sicer iz 10,2 milijona na 16 milijonov v letu 2018. Hkrati pa se postopek vlaganja vlog za izdajo vize ni spremenil od leta 2010, zato je bilo treba narediti korak naprej in postopek pridobitve vizuma poenostaviti oziroma olajšati. 

Trenutno potrebujejo vizum za potovanje skozi oziroma v schengensko območje, ki vključuje 26 držav (22 EU držav ter Islandijo, Lihtenštajn, Švico in Norveško) prebivalci 105 držav. Za obiske naštetih držav velja enotni kratkotrajni vizum, ki traja maksimalno 90 dni znotraj 180-dnevnega obdobja. 

Z novimi spremembami Vizumskega zakonika (Uredba (EU) 2019/1155 Evropskega parlamenta in Sveta z 20. 6. 2019) ostaja sicer enak rok za procesiranje vloge, in sicer 15 dni, v zahtevnejših primerih pa največ 45 dni. Niso se spremenili tudi pogoji za pridobitev vizuma, ki vključujejo izpolnitev vloge, veljaven potni list, fotografijo, potrdilo o zdravstvenem zavarovanju in različna druga potrdila (npr. potrdilo o zagotovljeni nastanitvi). 

Veljajo pa zato naslednje spremembe:

i) Po novem se lahko za vizum zaprosi najprej 6 mesecev pred nameravanim potovanjem in ne več 3 mesece.

ii) Vlogo je možno vložiti v državi prebivanja posameznika (pri predstavništvu države nameravanega obiska oziroma pri zunanjih ponudnikih storitve oddajanja vlog (viza centri)), v nekaterih državah je po novem omogočeno tudi elektronsko oddajanje vlog. V primeru slednjega se mora posameznik oglasiti osebno le vsakih 59 mesecev za odvzem prstnih odtisov.

iii) Spreminjajo se pravila izdajanja vizumov za večkratni vstop z daljšo veljavnostjo, ki poenostavljajo postopke za redne obiskovalce ter omogočajo postopno podaljševanje veljavnosti vize od enega do pet let.

iv) Vizumska taksa se je povišala s 60 EUR na 80 EUR, saj prejšnji znesek ni pokrival vseh stroškov, povezanih z izdajo vize. Vendar to povišanje ne vpliva na vizumske takse za državljane tretjih držav, ki imajo z Evropsko unijo sklenjen sporazum o vizumskih olajšavah, ki ostajajo 35 EUR (npr. Armenija in Rusija).

v) Vizumske takse so še vedno oproščeni otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, za otroke med 6. in dopolnjenim 12. letom pa se zaračuna 40 EUR, kar predstavlja polovično takso.

vi) Dodatno je omogočena možnost, da države članice samostojno odločijo, da je izdaja vize za mladoletnike do 18. leta brezplačna.

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam