28. 3. 2020

Kaj prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV2 (CoVID-19)?

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV2 (CoVID-19) (v nadaljevanju ZZUSUDJZ) bo stopil v veljavo dne 29. marca 2020. Začasni ukrepi, ki jih uvaja, bodo veljali le za čas trajanja razlogov zanje (pri čemer bo prenehanje pogojev ugotovila Vlada s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije) oziroma najdlje do 1. julija 2020. 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ukrepov, ki bodo imeli najširši vpliv na vsakodnevno poslovanje.

Ukrepi v sodnih zadevah

Že na podlagi sprejete Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VSRS), ki je bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu št. 21/2020 dne 13.marca 2020 je predsednik VSRS določil, da v vseh zadevah, razen v zadevah iz drugega odstavka 83. člena Zakona o sodišču (ZS), procesni roki ne tečejo in da se v tem času ne vročajo sodna pisanja. Od sprejetja odredbe dalje sodišča v Sloveniji delujejo enako v času t.i. sodnih počitnic.

Od 29. marca dalje pa je zadržan tudi tek materialnih prekluzivnih rokov (to je v zakonu določen rok, v katerem je treba vložiti tožbo ali opraviti določeno dejanje, ker bi bila sicer pravica izgubljena). Nadalje ZZUSUDJZ določa, da ne tečejo niti drugi roki, torej tako procesni, kot tudi materialni roki, v vseh sodnih zadevah (tudi v kazenskih zadevah), razen v nujnih sodnih zadevah. 

Nujne sodne zadeve so tiste, ki so opredeljene v drugem odstavku 83. členu ZS, ZZUSUDJZ pa daje podlago da predsednik VSRS izda odredbo in izmed nujnih sodnih zadev, izvzame zadeve iz 2. in 5. do 9. drugega odstavka 83. člena ZS. Glede na epidemiološko stanje, ki trenutno vlada v Sloveniji, pričakujemo, da se bo predsednik VSRS poslužil te možnosti. Če se bo to zgodilo, se bodo opravljali zgolj še naslednji ukrepi: (i) preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, (ii) izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona in (iii) nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah.

Nadalje ZZUSUDJZ še izrecno določa, da ne tečejo roki za vložitev ustavne pritožbe.

Ukrepi glede notarskih pisarn

ZZUSUDJZ je uredil podlago, na podlagi katere lahko predsednik Notarske zbornice Slovenije sprejme začasne ukrepe v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti na način ali omejitev izvajanja uradnih ur za sprejemanje strank. Predvidoma bodo ukrepi usmerjeni v izvajanje (zgolj) najbolj nujnih zadev, kjer posameznih opravil ni mogoče odložiti. 

Če se bo situacija v Sloveniji še poslabševala, bo lahko Notarska zbornica Slovenije predlagata tudi popolno zaprtje notarskih pisarn, o čemer bo nato odločal Minister za pravosodje. 

O vseh nadaljnjih ukrepih vas bomo ažurno obveščali, zato predlagamo, da spremljate našo spletno stran ali pa se prijavite na novičke s klikom na to povezavo.
 
Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.
<< Nazaj na seznam