20. 4. 2020

Novela Stvarnopravnega zakonika – novo stvarnopravno razmerje na področju nepremičnin

1. julija 2020 bo stopila v veljavo novela Stvarnopravnega zakonika, ki prinaša v slovenski pravni red nov institut povezane nepremičnine – ta je po značilnostih podoben stvarnopravnemu razmerju etažne lastnine.
Preberi več
20. 4. 2020

Novosti novele Zakona o industrijski lastnini ZIL-1E

29. marca 2020 je v veljavo stopila novela Zakona o industrijski lastnini, ki prinaša marsikatere spremembe na področju varstva pravic industrijske lastnine (tj. znamk, patentov, modelov itd.).
Preberi več
20. 4. 2020

Pravice potrošnikov pri odpovedi potovanj

Izbruh COVID-19 je pustil posledice tudi na turističnem delu gospodarstva. V nadaljevanju na kratko povzemamo, kakšne pravice pa lahko uveljavljate kot potrošniki za primer, če ste bili primorani ali želite načrtovano potovanje odpovedati vi.
Preberi več
3. 4. 2020

Kaj prinaša zakon o interventnih ukrepih na področju izvršb in insolvenčnih postopkov?

Državni zbor RS je po nujnem postopku sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije CoVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Preberi več
3. 4. 2020

Prvi »protikoronski megazakon« in njegov vpliv na delovna razmerja

Včeraj je Državni zbor RS sprejel t.i. »protikoronski megazakon«, ki uvaja številne nove ukrepe na različnih področjih vsakdanjega poslovnega in zasebnega življenja. V tej novici se osredotočamo na najpomembnejše ukrepe s področja delovnega prava in (deloma tudi) socialne varnosti.
Preberi več
3. 4. 2020

Poslovodje, ne ponavljajte napak drugih iz preteklosti - pri ponovnem zagonu podjetij upoštevajte pravila finančnega poslovanja podjetij

V posledici epidemije CoVID-19 je potrebno paziti tudi na obveznosti, ki jih imata poslovodstvo in nadzorni svet po zakonodaji, ki ureja finančno poslovanje podjetij in postopke insolventnosti. Pravočasna izvedba vseh obveznosti glede finančnega poslovanja v času, ko se družba sooča s finančnimi težavami, ima lahko pomembne posledice, tako za prihodnost družbe kot za odgovornost njenih organov.
Preberi več
2. 4. 2020

Je mogoče od zavarovalnice zahtevati povrnitev škode nastale v povezavi z izbruhom bolezni CoVID-19?

Zaradi različnih ukrepov in prepovedi povezanih z obvladovanjem širjenja epidemije CoVID-19 je pri subjektih na trgu prišlo do zmanjšanega obsega poslovanja in nastanka poslovne škode, saj svoje dejavnosti ne morejo izvajati, ali jo lahko izvajajo samo omejeno (npr. spletna prodaja). Pri tem se pri teh osebah odpira vprašanje kritja nastale škode s strani zavarovalnice, pri kateri imajo sklenjeno zavarovanje obratovalnega zastoja ali morebitno drugo relevantno zavarovanje.
Preberi več