20. 4. 2020

Novela Stvarnopravnega zakonika – novo stvarnopravno razmerje na področju nepremičnin

1. julija 2020 bo stopila v veljavo novela Stvarnopravnega zakonika, ki prinaša v slovenski pravni red nov institut povezane nepremičnine – ta je po značilnostih podoben stvarnopravnemu razmerju etažne lastnine.
Preberi več
20. 4. 2020

Novosti novele Zakona o industrijski lastnini ZIL-1E

29. marca 2020 je v veljavo stopila novela Zakona o industrijski lastnini, ki prinaša marsikatere spremembe na področju varstva pravic industrijske lastnine (tj. znamk, patentov, modelov itd.).
Preberi več
20. 4. 2020

Pravice potrošnikov pri odpovedi potovanj

Izbruh COVID-19 je pustil posledice tudi na turističnem delu gospodarstva. V nadaljevanju na kratko povzemamo, kakšne pravice pa lahko uveljavljate kot potrošniki za primer, če ste bili primorani ali želite načrtovano potovanje odpovedati vi.
Preberi več