20. 4. 2020

Pravice potrošnikov pri odpovedi potovanj

Izbruh COVID-19 je večje posledice pustil tudi in predvsem v turistični panogi. Prihaja do odpovedi letov, nastanitev, turističnih aranžmajev in s tem povezanih storitev. V primerih, ko so potovalne agencije že same odpovedale potovanja, so potrošniki navadno upravičeni do povračila vseh vplačil. Kako pa postopati v primeru, če želi načrtovano potovanje odpovedati potrošnik?

Zavarovanje za primer odpovedi potovanja

V primeru, da imate sklenjeno zavarovanje za primer odpovedi potovanja, najprej preverite, katere situacije in riziki so pokriti s sklenjenim zavarovanjem, katera dokazila zahteva zavarovalnica pri vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine in kakšni so roki za uveljavljanje zavarovanja. Nekatere zavarovalnice namreč ne krijejo (več) odpovedi potovanj zaradi COVID-19 za zavarovanja, sklenjena po določenem datumu, saj ne gre več za negotov dogodek – razširitev virusa je namreč lahko pričakovana.

Odpoved turističnih aranžmajev

V primeru paketnih potovanj (kombinacija vsaj dveh različnih potovalnih storitev za isto potovanje), lahko potrošnik od pogodbe navadno kadarkoli odstopi; v tem primeru je upravičen do povračila vseh plačil in oproščen obveznosti plačila odstopnine (nima pa pravice zahtevati poravnave škode), kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa. Izpostaviti je treba, da morajo biti zgoraj navedene izredne in neizogibne okoliščine tudi opredeljene, pri tem pa velja, da, dokler na primer let ni odpovedan, se na navedene okoliščine pri odpovedi ni možno sklicevati. Treba je preučiti vsak posamezen primer, predvsem, kadar je vključeno več storitev, med katerimi so nekatere odpovedane, druge pa ne. Za podkrepitev navedb o izrednih in neizogibnih okoliščinah pomagajo tudi obvestila pristojnih organov o razmerah v kraju potovanja. 

V primeru neizpolnitve zgoraj navedenega pogoja, predvsem, ko potrošnik ne želi potovati zaradi strahu pred boleznijo, je odpoved še vedno možna. Posameznik lahko kadarkoli odpove potovanje, vendar mora v takem primeru kriti strošek odstopnine, ki se po navadi viša glede na približevanje datumu odhoda. Odstopnina mora biti ustrezna in upravičena, potrošniku pa mora biti na zahtevo omogočena obrazložitev višine odstopnine s strani organizatorja potovanja. 

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa mora organizator potovanja najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe potrošniku vrniti vsa opravljena plačila.

Odpoved nastanitev

Pri rezervacijah samostojnih namestitev ni urejene pravice potrošnika v primeru, da pride do odpovedi pogodbe z njegove strani. Če nastanitev odpove ponudnik, mora potrošniku povrniti plačilo.

Glede možnosti odpovedi s strani potrošnika je treba preveriti vsebino posamezne pogodbe in splošnih pogojev poslovanja ponudnika, ki opredeljujejo možnost odpovedi. Navedeno velja tudi za primer odpovedi najema avtomobila (rent-a-car), kjer so običajno pogoji za odpoved še strožji.

Pravice pri odpovedi nekaterih vrst prevozov

Komisija Evropske unije (EU) je za največjo zaščito potrošnikov izdala smernice z razlago uredb EU o pravicah potnikov v zvezi z razvojem razmer glede COVID-19, ki pomagajo različnim ponudnikom z vprašanji, kako pravilno postopati pri razlagi določb.

Večini vrst prevozov je skupno, da ima potrošnik možnost izbirati med povračilom stroškov in spremembo poti. Slednja izbira bi bila lahko problematična, saj ni možno predvideti, kako dolgo bodo ukrepi zaradi epidemije trajali. Posledično lahko sprememba poti ne bi bila možna v kratkem času oziroma je ni mogoče predvideti, saj se situacija iz dneva v dan spreminja. 

Če posamezniki ne želijo ali pa ne morejo potovati, so se nekateri prevozniki odločili za izdajanje časovno omejenih dobropisov. Povračilo v taki obliki je skladno z zakonodajo, saj navedeno ni pravilno le v primerih, ko prevoznik odpove in ponudi le dobropis, ne pa, če se za to odloči potrošnik sam.

Pravice letalskih potnikov (podrobnejše smo pravice letalskih potnikov že razdelali v eni izmed prejšnjih izdaj Pravnega utripa)

Če letalski prevoznik odpove let, je potniku na voljo izbirno:
 • povračilo stroškov (vračilo denarja) 
 • pri ločenih odhodnih in povratnih letih, je povračilo pravica le za odpovedani let; ali
 • sprememba poti ob prvi priložnosti; ali- sprememba poti pozneje, ko potnikom ustreza.

Zaradi izbruha COVID-19 potrošnik ni upravičen do odškodnine v primeru odpovedi (če so izpolnjeni prvotni pogoji), posebno ne, če javni organi prepovejo nekatere lete ali prepovejo premike oseb oziroma jih omejijo na določene države, saj nanje prevozniki ne morejo vplivati niti jih predvideti. 

– Pravice potnikov v železniškem prometu

Če je zamuda pri prihodu v namembni kraj daljša od 60 minut, ima potnik pravico do:
 • povračila cene vozovnice – stroški vozovnice le za del ali dele poti, ki niso bili opravljeni; ali
 • nadaljevanja ali spremembe poti – pod primerljivimi pogoji prevoza, ob prvi priložnosti ali v času, ki ustreza potrošniku. Pri tej možnosti imajo potrošniki tudi pravico do nadomestila:
   • zamuda od 60 do 119 minut – 25 % cene vozovnice;
   • zamuda 120 minut in več – 50 % cene vozovnice.

V primeru zamude, daljše od 60 minut, imate tudi pravico do obrokov, osvežilnih pijač, nastanitve (kadar je potrebna ena ali več nočitev), prevoza do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembnega kraja, kjer in kadar je to fizično mogoče, če vlak obtiči na progi. 

Pravice potnikov v avtobusnem prometu

Če gre za linijski avtobusni prevoz z načrtovano razdaljo 250 km ali več in kadar prevoznik upravičeno pričakuje, da bo linijski prevoz odpovedan ali bo imel odhod s postaje zamudo več kot 120 minut, ima potnik pravico do:
 • spremembe poti; ali
 • povračila stroškov. 

Če prevoznik ne ponudi zgornjih dve možnosti, je potniku priznano nadomestilo v vrednosti 50 % cene vozovnice. 

Pri potovanju na dolgi relaciji (več kot tri ure) so potniki v primeru odpovedi ali več kot 90-minutne zamude odhoda upravičeni do prigrizkov, obrokov ali osvežilnih pijač (če na voljo na avtobusu, na postaji ali jih je možno razumno dobaviti), namestitev (za največ dve noči), prevoz do kraja namestitve in nazaj do postaje.

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam