20. 5. 2020

Sprememba pravic potrošnikov pri odpovedi potovanj

V prejšnji izdaji Pravnega utripa smo predstavili, kakšne pravice imamo potrošniki v zvezi z odpovedjo potovanj in s tem povezanih storitev zaradi trenutne epidemiološke situacije, ki je na voljo na povezavi tukaj. Z zadnjo spremembo interventne zakonodaje pa so posegli tudi v določene predstavljene pravice potrošnikov, kar razlagamo v nadaljevanju.

Državni zbor je 28. aprila 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki turističnim agencijam za potovalne aranžmaje (paketna potovanja, ki vključujejo vsaj dve različni storitvi, na primer prevoz in namestitev), ki so bili odpovedani zaradi epidemije COVID-19, omogoča izdajo vrednotnic, namesto povračila v denarju in podaljšuje roke za vračilo plačil, če zavrnete prejem vrednotnice.

V primerih, ko je pogodba o paketnem potovanju odpovedana, zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, lahko organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila plačil, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil, za katero jamči organizator z vsem svojim premoženjem. Pri tem je pomembno izpostaviti, da se izdana vrednotnica glasi na prinosnika (ni vezana na posameznega potrošnika in jo lahko unovči vsak) in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Vrednotnice so lahko izdane za vsa potovanja, ki jih je povzročila epidemija COVID-19, tudi če so bila odpovedana pred uveljavitvijo zakona, ki prinaša navedene spremembe. 

Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v zgoraj naveden roku, mu še vedno ostane možnost zahtevati znesek, ki ga je predstavljala vrednotnica, in sicer v 14 dneh po preteku veljavnosti vrednotnice.  Organizator je nato zavezan povrniti znesek v roku 14 dneh od prejema zahtevka.

Če potrošnik ne želi sprejeti povračila stroškov v obliki vrednotnice, je še vedno mogoče zahtevati vračilo v denarni obliki. Organizator mora po novem povrniti vsa plačila v roku dvanajstih mesecev po razglasitvi prenehanja epidemije, namesto v roku 14 dni od prejema zahtevka, ki ga določa Zakon o varstvu potrošnikov in evropska direktiva o paketnih potovanjih. 

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška pripravnica

<< Nazaj na seznam