17. 6. 2020

Ravnanje naročnikov v primeru neizpolnjevanja pogojev podizvajalcev

Ponudniki imajo v postopkih javnih naročil velikokrat vprašanja, povezana z referencami, ki jih zanje zagotavljajo podizvajalci. Upoštevajoč medijsko odmevno odločitev DKOM, bodo odslej naročniki morali ponudnike pozvati k zamenjavi podizvajalcev, če slednji ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.
Preberi več
17. 6. 2020

Kakšne so posledice izrečenih sankcij Inšpektorata za delo za delodajalce?

Delodajalci zaradi razmeroma nizkih glob pogosto ocenijo, da se kakšna kršitev »splača«, pri tem pa prezrejo, da ima sankcija v prekrškovnem postopku lahko daljnosežne posledice na njihovo poslovanje (npr. pri zaposlovanju tujcev, javnih naročilih itn.).
Preberi več
17. 6. 2020

Varstvo slovenskega strateškega premoženja pred nezaželenimi tujimi vlagatelji

Državni zbor je 30. maja 2020 sprejel tretji paket ukrepov, sprejetih v okviru preprečevanja posledic COVID-19. V tem zakonu (ZIUOOPE) precejšnjo pozornost vzbuja 11. poglavje, ki uvaja pregled neposrednih tujih naložb.
Preberi več
2. 6. 2020

Kaj prinaša Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 na delovnopravnem področju?

Državni zbor je dne 29. maja 2020 sprejel tretji koronazakon, ki se uporablja od 1. junija 2020 dalje in prinaša nove ukrepe na delovnopravnem področju, predvsem odrejanje dela s skrajšanim delovnim časom in podaljšanje ukrepa subvencioniranja nadomestila za čakanje na delo.
Preberi več