14. 7. 2020

Ali vaša spletna platforma izpolnjuje nove zahteve evropskega prava?

12. julija 2020 se je začela uporabljati Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in sveta z 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (v nadaljevanju Uredba). V majski izdaji Pravnega utripa smo pisali o tem, na kaj je treba paziti pri uvedbi spletne trgovine. V nadaljevanju pa se lahko seznanite še z novimi pogoji, ki jih morate nemara izpolnjevati oziroma jih mora izpolnjevati ponudnik spletne platforme, ki jo uporabljate.
Preberi več
14. 7. 2020

Položaj dolžnikov v postopku upniške prisilne poravnave po novem izboljšan

Ustavno sodišče je 14. maja 2020 izdalo odločbo opr. št. U-I-222/18, s katero je izboljšalo položaj dolžnikov v postopku t. i. upniške prisilne poravnave in jim, med drugim, omogočilo vložitev pritožbe zoper sklep o začetku prisilne poravnave, izdan na podlagi upniškega predloga.
Preberi več
14. 7. 2020

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo v letu 2019

Inšpektorat za delo je v letu 2019 opravil več kot 14.000 inšpekcijskih pregledov in zaznal skupno več kot 25.000 različnih kršitev, za katere je bilo izrečenih za skupno približno 4,1 milijonov EUR glob, kar je nekoliko več kot v letu 2018.
Preberi več