14. 9. 2020

Oprostitev plačila odškodnine letalskega prevoznika zaradi »motečega potnika«

V eni izmed prejšnjih izdaj Pravnega utripa smo predstavili možnosti, ki jih imajo potniki v letalskem prometu skladno z Uredbo 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov. Slednja namreč določa pravico potnikov do ustrezne odškodnine v primeru zamude leta v vrednosti do 600 EUR, pri čemer pa potniku navedena odškodnina ne pripada v primeru izrednih razmer.
Preberi več
14. 9. 2020

Upravni spor in pravica do glavne obravnave

Vrhovno sodišče RS se je pridružilo stališču Ustavnega sodišča RS ter Evropskega sodišča za človekove pravice in poudarilo pomen izvedbe glavne obravnave v postopku pred Upravnim sodiščem. Glavna obravnava (ne zgolj pisna obravnava vlog) bo s tem pred Upravnim sodiščem postala bolj pogosta praksa.
Preberi več
14. 9. 2020

Varstvo slovenskega strateškega premoženja pred nezaželenimi tujimi vlagatelji – 2. del

V eni izmed zadnjih številk Pravnega utripa smo predstavili postopek pregleda neposrednih tujih naložb, ki od investitorjev zahteva, da svojo nameravano investicijo prijavijo in pridobijo ustrezno dovoljenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). V nadaljevanju opisujemo nekatere značilnosti postopka pregleda neposrednih tujih naložb, ki so se izkazale v praksi.
Preberi več