27. 10. 2020

ZZUOOP oz. PKP5 – novosti na področju delovnega prava

23. oktobra 2020 je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (»ZZUOOP«) oziroma t. i. peti koronazakon, ki (med drugim) podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, kot tudi nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene in ponovno ureja nadomestilo plač delavcem zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva. Uvedena je tudi pravica delavca do kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, ne da bi delavec moral pridobiti bolniško potrdilo.
Preberi več
14. 10. 2020

Poznate potrošniške pravice pri nakupu blaga z napako?

Po nakupu novega izdelka se lahko hitro pripeti, da z nakupom določenega izdelka niste zadovoljni, saj ima napako ali pa preneha delovati v zelo kratkem času – vendar, ali veste kako v takšnem primeru postopati in kakšne so vaše pravice?
Preberi več
14. 10. 2020

Težko popravljiva škoda kot predpostavka za izdajo začasne odredbe

Kljub temu da institut začasne odredbe srečamo na več pravnih področjih ter da se začasne odredbe med seboj zato tudi razlikujejo, je bistvo pri vseh enako: gre za nujen ukrep sodišča, s katerim prepreči škodo, ki bi nastala do konca postopka, če sodišče tega ukrepa ne bi sprejelo.
Preberi več
14. 10. 2020

Kako do poplačila terjatev tujih dolžnikov?

Dandanes je nekaj običajnega, če podjetje posluje na celotnem evropskem trgu, ne zgolj v Sloveniji; ob tem pa lahko naleti na problem, ko se sooči z neporavnanimi obveznostmi svojih dolžnikov, saj je izterjava v tujini lahko povezana z visokimi stroški. V tem prispevku lahko preberete, kako najbolj enostavno in najceneje do čezmejne izterjave vaših dolžnikov.
Preberi več