20. 11. 2020

Spremembe poslovanja sodišč in prekinitev teka rokov

Glede na trenutno epidemiološko situacijo je predsednik Vrhovnega sodišča že s 16. novembrom 2020 omejil poslovanje sodišč – razen v nujnih zadevah so vsi naroki preklicani, v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. S sklepom Vlade, ki velja od 20. novembra dalje, pa je vsaj za en mesec prekinjen tudi tek rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (tj. materialni roki).
Preberi več
16. 11. 2020

Ali je Splošno sodišče razjasnilo transakcijske posle, kjer kot kupec nastopa skupno podjetje?

V začetku oktobra 2020 je Splošno sodišče (kot del Sodišča Evropske unije) izdalo sodbo, ki vsebuje koristna pravna pojasnila za transakcijske posle, v katerih kot kupec nastopa skupno podjetje (joint venture).
Preberi več
16. 11. 2020

Zloraba omrežja P2P ter uporaba slik s spleta lahko posegata v avtorske pravice

Kljub temu, da je intelektualna lastnina ključna za družbeni in tehnološki napredek ter da se z njo srečujemo vsakodnevno, njeno pravno varstvo pa ima že zelo dolgo brado (prvi patentni zakon na primer sega v leto 1474, Bernska konvencija, ki danes zavezuje 179 držav glede standardov avtorskih pravic, pa je bila sprejeta že leta 1886), je marsikdo še vedno presenečen, ko prejme odškodninski zahtevek oškodovanca s predlogom izvensodne poravnave v višini nekaj tisoč evrov na podlagi kršenja avtorskih pravic. Razlogov za to je precej, eden glavnih pa je gotovo ta, da lahko do kršitve privede že rahla nepazljivost, po drugi strani pa se kršitve, ki se jo lahko opravi »z domačega kavča«, pogosto niti ne dojema kot kršitve in se zato njenih posledic ne jemlje dovolj resno.
Preberi več
16. 11. 2020

Kateri trgovci imajo lahko odprte trgovine ob nedeljah in dela prostih dnevih?

Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, razen v določenih izjemah. V nadaljevanju preverite, katere so te izjeme.
Preberi več