16. 11. 2020

Kateri trgovci imajo lahko odprte trgovine ob nedeljah in dela prostih dnevih?

Zakon o dopolnitvah Zakona o trgovini (Ur. l. RS 139/2020) je določil, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, vendar to ne velja za prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah.

Ne glede na navedeno pa ima trgovec lahko odprt svoj obrat tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih, če se prodaja blaga opravlja (i) v prodajalnah s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov in če (ii) delo v prodajalnah na te dneve opravlja zakoniti zastopnik ali prokurist družbe ali dijak in študent ter oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, vendar pod pogojem, da je prisoten tudi zakoniti zastopnik ali prokurist družbe. 

Dopolnitve zakona se nanašajo izključno na prodajne objekte oziroma na prodajalne (če je v sklopu prodajalne odprt prodajni prostor, kjer se blago neposredno prodaja, se tudi ta prostor šteje za prodajni prostor oziroma za prodajalno). Zakon o trgovini pa razlikuje opravljanje dela v (i) prodajalnah in opravljanje dela v (ii) potujočih prodajalnah, na premičnih stojnicah, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici. Delo ob nedeljah in prostih dnevih v potujočih prodajalnah, na premičnih stojnicah, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici je ob nedeljah in dela prostih dnevih še naprej dovoljeno.

Trgovec, ki želi opravljati delo na premičnih stojnicah, mora imeti sicer registrirano (tudi) dejavnost »Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom«, s številko 47.890 po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Avtor: Dean Premec, odvetniški kandidat
<< Nazaj na seznam