15. 12. 2020

ZIUOPDVE oz. PKP6 – spremembe na področju delovnega prava

Državni zbor je 25. novembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (»ZIUOPDVE«) oziroma t. i. »šesti koronazakon« ali »PKP6«, ki je stopil v veljavo 28. novembra 2020. PKP6 na področju delovnega prava prinaša predvsem spremembe in dopolnitve določb petega koronazakona (»ZZUOOP«) v zvezi z ukrepoma delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in nadomestila plač delavcem, ki zaradi določenih objektivnih okoliščin ne morejo opravljati dela, posega pa tudi v opravljanje dela od doma. Del sprememb je tudi posledica dejstva, da je bila z 18. oktobrom 2020 v Sloveniji ponovno razglašena epidemija COVID-19. V nasprotju z besedilom predloga PKP6 pa Državni zbor ni sprejel podaljšanja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, kar pomeni, da ta ukrep (zaenkrat) ostaja v veljavi zgolj do 31. decembra 2020.
Preberi več
15. 12. 2020

Predlog novele ZGD-1K (prvi del)

Državni zbor bo v naslednjih mesecih sprejemal novelo ZGD-1K. S tem člankom opisujemo glavne spremembe, ki jih bo v zakonodajo uvedla predlagana novela, če bo sprejeta.
Preberi več
15. 12. 2020

Pošiljanje plačilne liste delavcu prek elektronske pošte

V času epidemije, ko veliko delavcev dela od doma, se povečuje število primerov, kjer delodajalci delavcem plačilno listo posredujejo kar prek elektronske pošte. V zvezi s tem opozarjamo na ključne določbe delovnega prava in prava varstva osebnih podatkov, ki jih je treba pri tem upoštevati.
Preberi več
15. 12. 2020

Kdo je pravzaprav (ne)pošten – tokrat le v zvezi z institutom neupravičene obogatitve

Vprašanje, kdo je pošten in kdo ne, ni le filozofsko, pač pa v praksi bolj pogosto pravno. Konkretno se zastavlja v zvezi z institutom neupravičene obogatitve.
Preberi več
15. 12. 2020

Spremembe glede izvedbe elektronskih in virtualnih skupščin v času trajanja epidemije COVID-19

Šesti protikoronski zakonodajni paket prinaša spremembe tudi glede možnosti sklica in izvedbe elektronskih in virtualnih skupščin delniških družb in drugih kapitalskih družb. Izvedba elektronskih in virtualnih skupščin bo po novem dopustna, tudi če to ni predvideno v statutu delniške družbe, pod pogojem, da bo družba lahko zagotovila ustrezne tehnične pogoje za izvedbo takih skupščin.
Preberi več