13. 1. 2021

Predlog novele ZGD-1K (drugi del)

Kot predstavljeno v prejšnji številki, bo Državni zbor v naslednjih mesecih sprejemal novelo ZGD-1K. S tem člankom, kot napovedano, opisujemo glavne spremembe novele, ki so posledica prenosa Direktive 2017/828 v slovenski pravni red.
Preberi več
13. 1. 2021

Ali je prepoved obratovanja prodajaln ob nedeljah skladna z Ustavo RS?

V prejšnjih prispevkih smo že pisali, da je zakonodajalec z Zakonom o dopolnitvah Zakona o trgovini (Ur. l. RS 139/2020) določil, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Pa je takšna zakonska ureditev v skladu z Ustavo RS?
Preberi več
13. 1. 2021

Kako ustanoviti d. o. o. v Avstriji?

Nemalo kdo je že pomislil, da bi svoj kruh poskusil zaslužiti v tujini. Zaradi neposredne bližine Slovenije, visokega življenjskega standarda in spodbudnih možnosti za poslovni uspeh in zaslužek se kot ena izmed privlačnejših destinacij ponuja Avstrija. Tokrat torej na kratko predstavljamo način in postopek, kako v Avstriji ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo, skrajšano »d. o. o.« (v nadaljevanju označeno kar z nemško kratico: GmbH), ter na kaj moramo biti pri tem še posebej pazljivi.
Preberi več