16. 2. 2021

Delo na domu v drugi državi članici EU z vidika socialnih zavarovanj

V zadnjih letih narašča število primerov, kjer delavec živi v eni državi članici EU, zaposlen pa je pri delodajalcu, ki ima sedež v drugi državi. Takšnih primerov je še več pri delavcih, ki delo opravljajo od doma, saj je v teh primerih manj pomembno, kje ima delodajalec svoj sedež. Tak režim dela pa lahko vpliva tudi na vključenost v sistem socialnih zavarovanj. V tem prispevku se osredotočamo na situacijo, ko ima delavec prebivališče v Sloveniji, delo pa opravlja za delodajalca s sedežem v tujini.
Preberi več
16. 2. 2021

Preprečevanje pranja denarja: kakšno vlogo igrajo pri tem odvetniki?

V tokratnem članku se bomo na kratko dotaknili obveznosti, ki jih imajo odvetniki v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja, in pojasnili, kaj lahko to pomeni za naše stranke.
Preberi več
16. 2. 2021

Veljavnost natisnjenega elektronskega podpisa

Dandanes narašča trend brezpapirnega poslovanja tako med fizičnimi osebami kot tudi med gospodarskimi subjekti. Posledično se je razširilo tudi elektronsko (digitalno) podpisovanje dokumentacije, ki omogoča določeno (morebiti celo višjo) stopnjo verodostojnosti podpisa kot lastnoročni podpis. A kaj se zgodi z veljavnostjo elektronskega podpisa, ko tako podpisan dokument natisnemo?
Preberi več