15. 3. 2021

Lastniki nepremičnin morate nujno preveriti, če ste v zemljiško knjigo vpisani s svojim EMŠO

Državni zbor opravlja drugo obravnavo predloga Zakona o katastru nepremičnin (ZKN). Novost ZKN, ki lahko ima največje posledice za državljane in državljanke se nanaša na obveznost vpisa vseh zahtevanih podatkov v zemljiško knjigo.
Preberi več
15. 3. 2021

Kaj prinaša uvedba elektronskih dražb?

V februarju 2021 je bila na novo uvedena možnost izvedbe sodne dražbe v izvršilnem postopku prek spleta in ne več zgolj ob osebni prisotnosti udeležencev. Na kratko pojasnjujemo, kakšne prednosti prinaša omenjena nova ureditev in kako lahko sodelujete na elektronski dražbi.
Preberi več
15. 3. 2021

Kaj prinaša predlagani Zakon o katastru nepremičnin?

Vlada je v začetku leta predložila Državnemu zboru predlog Zakona o katastru nepremičnin, ki naj bi nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin. V nadaljevanju smo pripravili kratek pregled ključnih novosti, kot izhajajo iz predloga zakona (ki bo v zakonodajnem postopku lahko še spremenjen).
Preberi več
15. 3. 2021

Ustrezna dokazila pogoj za tuje podjetnike

Novelo ZGD-1K in novosti, ki jih je ta vnesla v slovenski pravni red, smo v Pravnem utripu že predstavili, v tokratnem prispevku pa predstavljamo še dodatne pogoje, ki jih ta novela določa v povezavi s tujimi osebami, ki bi v Sloveniji rade ustanovile podjetje, družbo ali pridobile delež v družbi.
Preberi več