15. 4. 2021

Oddajanje nastanitev na platformah Airbnb, Booking ipd. po novem Zakonu o gostinstvu

Analiza kratkoročnega oddajanja nastanitev turistom, objavljena na spletni strani MGRT, je pokazala, da se je ponudba zasebnih namestitev na Airbnb v letu 2019 glede na leto 2015 povečala za kar 3,8-krat. Leta 2019 se je tako na omenjeni platformi oglaševalo 9.728 nepremičnin, te pa so najemodajalcem skupaj ustvarile 66,5 milijonov evrov prihodkov. Navedeni podatki, ki se nanašajo zgolj na platformo Airbnb, ne vključujejo pa podatkov z Bookinga in drugih podobnih platform, kažejo na to, da je tovrstno oddajanje nastanitev že zdavnaj preseglo izvorno idejo t. i. delitvene ekonomije (sharing economy) in predstavlja znatno (nelojalno) konkurenco ostalim vrstam turističnih nastanitev. 

Da bi preprečili negativne vplive tovrstnega porasta turističnih nastanitev na stanovanjsko politiko, ki se že tako ali tako sooča s problemom pomanjkanja najemniških stanovanj na trgu, kot tudi zaradi preprečevanja nelojalne konkurence ostalim ponudnikom turističnih nastanitev, je MGRT pripravil predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1). 

Predlog ZGos-1, ki je bil do nedavnega še v javni obravnavi, spreminja pogoje za opravljanje dejavnosti kratkoročnega oddajanja nastanitev turistom v lastnih ali najetih stanovanjih ali počitniških hišah. Navedena dejavnost se bo lahko po predlagani ureditvi izvajala le v nastanitvenih enotah z največ 15 ležišči in le za kratkoročne nastanitve gostov, ki v nastanitvi ne bodo nastanjeni več kot 30 dni naenkrat. 

Pred pričetkom opravljanja dejavnosti kratkoročnega oddajanja nepremičnin bo moral izvajalec te dejavnosti (tj. sobodajalec, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna oseba) predlagati vpis nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov pri AJPES, pri čemer bo moral po novem predložiti tudi soglasje občine in (v spodaj predstavljenih primerih) soglasje etažnih lastnikov za opravljanje dejavnosti. 

Poleg z zakonom predpisanega soglasja pristojnega občinskega organa, ki ga bo moral izvajalec pridobiti za opravljanje dejavnosti kratkoročnega oddajanja nepremičnin, predlog predvideva tudi možnost občin, da sprejmejo akt, v katerem lahko za dvo- ali večstanovanjske stavbe opredelijo časovno in/ali območno dovoljeno izvajanje dejavnosti. S tem ukrepom bodo lahko občine pomembno vplivale na to, kolikšen del stanovanj in na katerih območjih bo namenjen turistom in kolikšen del lokalnemu prebivalstvu. 

Izvajalec dejavnosti, ki lastno ali najeto nepremičnino oddaja v kratkoročni najem v večstanovanjski hiši, bo moral pridobiti tudi ustrezni delež soglasij ostalih etažnih lastnikov. Izvajalec, ki oddaja nepremičnino do 90 dni skupaj in gostom nudi do 5 ležišč, bo moral za opravljanje te dejavnosti pridobiti soglasje vsaj 75 % vseh etažnih lastnikov stanovanjske stavbe, vključno s soglasji vseh neposrednih sosedov, katerih stanovanja (zidovi ali stropi) mejijo z njegovo stanovanjsko enoto. Izvajalec dejavnosti, ki nepremičnino oddaja 90 dni ali več oziroma manj kot 90 dni, vendar razpršeno skozi leto, oziroma gostom nudi več kot 5 ležišč, pa mora imeti pridobljeno soglasje vseh etažnih lastnikov. 

Predlog zakona ureja tudi oglaševanje nepremičnin za kratkoročno oddajanje prek javno dostopnih rezervacijskih sistemov. Izvajalec nastanitvene dejavnosti bo moral poskrbeti za to, da bo pri oglaševanju nastanitve navedena tudi identifikacijska številka nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov (ki jo vpeljuje predlagani ZGos-1). Obenem bo imel na drugi strani spletni rezervacijski sistem (npr. Booking) obveznost omogočiti prikaz te identifikacijske številke nastanitvenega obrata pri vsaki ponudbi ali oglaševanju na spletnem rezervacijskem sistemu ali kakršnem koli drugem načinu trženja nastanitvenega obrata. 

Avtorica: Klavdija Kek, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam