17. 5. 2021

Izumi iz delovnega razmerja - 2. del: na kakšen zaslužek lahko računa izumitelj?

V prejšnji izdaji Pravnega utripa smo predstavili pravice in obveznosti, ki jih imata v primeru izuma iz delovnega razmerja delavec in delodajalec, tokrat pa analiziramo tisto, kar delavca navadno dodatno motivira za ustvarjanje izumov – zaslužek oz. primerna nagrada.
Preberi več
17. 5. 2021

Spremembe na področju zaposlovanja tujcev

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) (Ur. l. RS, št. 57/21) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) (Ur. l. RS, št. 57/21) se bosta začela uporabljati 27. maja 2021. Na področju zaposlovanja je poglavitna sprememba določbe o soglasju k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za tujce, ki se bodo v Republiki Sloveniji želeli usposabljati, izpopolnjevati ali opravljati pripravništvo.
Preberi več
17. 5. 2021

Ali lahko zasebno stanovanje oddam v najem prek normiranega s. p.-ja in ali se mi to splača?

V primeru oddajanja zasebnega stanovanja (tj. stanovanja, ki je v lasti fizične osebe) v (dolgoročni) najem je najemodajalec po trenutno veljavni zakonodaji dolžan plačati precej visok davek, kar marsikoga odvrne od (legalnega) oddajanja nepremičnin v najem. Kaj je mogoče storiti za (zakonito) znižanje s tem povezanih davčnih obveznosti?
Preberi več