14. 6. 2021

Pazljivo, po novem obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

Skladno z novelo ZGD-1K, ki smo jo v Pravnem Utripu že obravnavali, je treba ob ustanovitvi družbe po novem v Poslovni register Slovenije vpisati tudi elektronski naslov družbe. Ob tem pa ne gre prezreti prehodnih določb novele, ki določajo, da morajo vse družbe (tudi že obstoječe) uskladiti svoje podatke v registru skladno s to določbo. Rok za takšno uskladitev je eno leto od uveljavitve novele, torej do 24. 2. 2022

Družba mora tako do tega datuma svoj elektronski naslov javiti registru. To lahko stori na naslednje načine: 

• vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS pri točki SPOT; 
• pošlje vlogo neposredno na AJPES, pri čemer za to ni predpisan noben obrazec in se lahko na AJPES pošlje navaden dopis, ki pa mora biti podpisan; 
• pošlje izpolnjen in podpisan obrazec Prijava za vpis v PRS (pri čemer je treba v obrazec vnesti zgolj podatek o matični številki, firmi, poslovnem naslovu, datumu vložitve prijave ter podatek, ki se s prijavo spreminja, torej elektronski naslov družbe); 
• če družba spreminja tudi kakšne druge podatke v sodnem registru, lahko hkrati s to spremembo pri točki SPOT ali pri notarju vloži tudi predlog za vpis spremembe v PRS. 

Če ste AJPES-u že v preteklosti javili elektronski naslov družbe, svetujemo, da preverite, ali je ta še aktualen, ter ga po potrebi spremenite na enega od zgoraj navedenih načinov. 

Ob tem opozarjamo, da obveznost vpisa elektronskega naslova po noveli ZGD-1K velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij, ne pa tudi za samostojne podjetnike. 

Skladno z napisanim opozarjamo predvsem že obstoječe družbe, da na navedeno obveznost ne pozabijo ter čim prej AJPES-u sporočijo svoj elektronski naslov, saj jim v nasprotnem primeru grozi globa. Sicer je do izteka roka, v katerem je obveznost treba izpolniti, še nekaj časa, a saj veste – kar lahko storiš danes ... 

Avtor: Martin Pirkovič, odvetniški pripravnik
<< Nazaj na seznam