20. 9. 2021

Kaj se je zgodilo z zaščito vaše blagovne znamke po Brexitu?

Dandanes je pri uradu EUIPO omogočena preprosta registracija blagovne znamke, ki omogoča zaščito v vseh državah članicah Evropske unije z eno samo prijavo in plačilom le ene pristojbine. Navedena preprostost in povečanje globalnega poslovanja sta privedla do velike popularnosti tovrstne zaščite blagovnih znamk. 

Konec decembra je prišlo do spremembe števila članic Evropske unije, in sicer se je zmanjšalo za eno – Veliko Britanijo. Posledično se od Brexita, ki je uradno začel veljati 1. januarja 2021, prijava in registracija blagovne znamke pri uradu EUIPO ne razteza več na območje Velike Britanije. Kar pa ne pomeni, da vaša blagovna znamka na tem območju ni več zaščitena. 

1. Blagovne znamke, ki so bile pri uradu EUIPO registrirane do 1. januarja 2021 

Za vse blagovne znamke, ki so bile registrirane pri uradu EUIPO do 31. decembra 2020, je britanski urad za intelektualno lastnino omogočil avtomatično razširitev veljavnosti na območje Velike Britanije, brez potrebe po doplačilu kakršnekoli pristojbine. Pri tem je najbolj pomembno, da bo vaša že registrirana blagovna znamka tudi pri britanskem uradu obdržala isti datum vložitve prijave kot pri uradu EUIPO, isti datum prednostne pravice in isti datum veljavnosti – prenos vseh potrebnih podatkov je bil izveden avtomatično. Britanskemu uradu torej ne potrebujete sporočiti nikakršnih dodatnih podatkov ali paziti na dva datuma poteka veljavnosti, saj je bila kreirana identična registracija kot pri uradu EUIPO tudi pri britanskem uradu. 

Pri tem je treba izpostaviti, da bo po poteku veljavnosti blagovne znamke treba za zaščito na območju Velike Britanije plačati dodatno pristojbino za obnovitev. Po poteku veljavnosti registracije vaše blagovne znamke bo torej treba plačati pristojbino za obnovitev registracije pri uradu EUIPO za območje držav članic Evropske unije in tudi pristojbino za obnovitev pri britanskem uradu, če boste seveda želeli nadaljnjo zaščito vaše blagovne znamke na območju Velike Britanije. 

2. Blagovne znamke, ki so bile uradu EUIPO prijavljene do 1. januarja 2021 

Drugače kot z že registriranimi blagovnimi znamkami pa je z blagovnimi znamkami, ki so bile uradu EUIPO do 1. januarja 2021 prijavljene in ne tudi registrirane, saj se v tem primeru, po uspešni registraciji pri uradu EUIPO, ne kreira avtomatično tudi zaščita blagovne znamke v Veliki Britaniji. Naknadne prijave bodo namreč po registraciji veljale le za območje držav članic Evropske unije. 

Za olajšan prehod in zaščito datuma prijave (kar vpliva na veljavnost in prednostno pravico) je britanski urad omogočil t. i. 9-mesečno prehodno obdobje, ki se izteče 30. septembra 2021 in omogoča olajšano registracijo blagovne znamke tudi na območju Velike Britanije. 

Navedeno pomeni, da če bo prijavitelj želel zaščito tudi na območju Velike Britanije, mora vložiti prijavo tudi britanskemu uradu za zaščito iste blagovne znamke in plačati britansko pristojbino za registracijo. Pri tem pa je pomembno, da v prehodnem obdobju prijavitelj obdrži datum prijave, kot je naveden v prijavi, ki jo je podal uradu EUIPO. 

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam