20. 9. 2021

Obvezne sestavine dopisov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

1. Obvezne sestavine dopisov gospodarskih družb določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 45. členu, in sicer, da morajo ti vsebovati naslednje obvezne sestavine:
- celotno firmo družbe; 
- sedež družbe; 
- registrski organ, pri katerem je družba vpisana; 
- matično številko družbe; 
- pri družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in delniški družbi (d. d.) znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov. 

V drugem odstavku istega člena ZGD-1 je dodatno izrecno navedeno, da se tudi naročilnice štejejo za dopise, kar pomeni, da morajo tudi te vsebovati zgoraj navedene vsebine. Ne glede na navedeno pa ZGD-1 izrecno ne določa, kaj vse se šteje za dopise gospodarskih družb, kar pomeni, da je preventivno prej navedene sestavine bolje vključiti v vse dopise družbe, na primer ponudbe, povpraševanja ipd. 

Globa za primer kršitve oziroma odsotnost obveznih sestavin na dopisih je, v skladu s 686. členom ZGD-1, lahko določena v razponu: 
- od 6.000,00 EUR do 30.000,00 EUR za veliko družbo; 
- od 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR za srednjo družbo; 
- od 1.000,00 EUR do 10.000,00 EUR za majhno družbo; 
- od 500,00 EUR do 5.000,00 EUR za mikro družbo. 

2. Podobno kot za gospodarske družbe velja tudi za samostojne podjetnike, in sicer 72. člen ZGD-1 določa, da morajo sporočila, ki jih podjetnik pošilja posameznemu naslovniku vsebovati: 
- firmo podjetnika; 
- sedež podjetnika; 
- matično številko; 
- v primeru pošiljanja sporočil obstoječim poslovnim stikom pa zadostuje le navedba firme in sedeža. 

Enako kot pri gospodarskih družbah je tudi za podjetnike izrecno določeno le, da se naročilnice štejejo za sporočila, ki morajo vsebovati prej navedene podatke, drugače pa definicija sporočil ni podana. 

V primeru kršitve določbe 72. člena ZGD-1 glede sestavin sporočil je zagrožena globa, določena v 688. členu ZGD-1: 
- od 2.000,00 EUR do 5.000,00 EUR za podjetnika, ki ustreza merilom za velike družbe; 
- od 1.300,00 EUR do 3.500,00 EUR za podjetnika, ki ustreza merilom za srednje družbe; 
- od 600,00 EUR do 2.000 EUR za podjetnika, ki ustreza merilom za majhne družbe; 
- od 200,00 EUR do 800,00 EUR za podjetnika, ki ustreza merilom za mikro družbe.

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam