29. 12. 2021

Korak k čistejšemu okolju – prepoved dajanja nekaterih plastičnih proizvodov na trg

Državni zbor je 25. novembra 2021 sprejel Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (»ZPDPPEUT«). S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta s 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (»Direktiva«), ki bi jo Republika Slovenija sicer morala v svoj pravni red prenesti že do 3. julija 2021. 

Navedena Direktiva je bila sprejeta ob upoštevanju Evropske strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu, ki narekuje, da je treba pri zasnovi in proizvodnji plastike ter plastičnih proizvodov spoštovati potrebe po ponovni uporabi, popravilu in recikliranju ter promovirati bolj trajnostne materiale. 

ZPDPPEUT z namenom zmanjševanja negativnega vpliva na okolje zato določa omejitve nekaterih plastičnih proizvodov. Zakon tako prepoveduje dajanje proizvodov iz oksorazgradljive plastike in plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg. Pri tem plastične proizvode za enkratno uporabo opredeljuje kot tiste proizvode, ki so v celoti ali delno izdelani iz plastike ter niso zasnovani, oblikovani ali dani na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali kroženj. Tu gre torej za proizvode, ki niso zasnovani tako, da bi se vrnili proizvajalcu za ponovno polnjenje ali ponovno uporabo za isti namen, za katerega so bili zasnovani. 

ZPDPPEUT, ki je pričel veljati 22. decembra 2021, taksativno našteva, kateri plastični proizvodi za enkratno uporabo bodo po novem prepovedani. Med drugim sem spadajo tudi: (i) nekatere vatirane palčke; (ii) jedilni pribor; (iii) krožniki; (iv) slamice (z izjemo nekaterih); (v) določene posode za živila iz ekspandiranega polistirena in (vi) lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 

Zakon določa tudi globe za proizvajalce, ki bi te proizvode dajali na trg. Pri tem »dajanje na trg« pomeni prvo omogočanje dostopnosti proizvoda na trgu v Republiki Sloveniji. Za proizvajalca pa se po ZPDPPEUT ne šteje le pravna oseba oz. samostojni podjetnik, ki proizvaja te proizvode, temveč med drugim tudi tisti, ki jih poklicno polni, prodaja, pridobiva iz druge države članice EU ali članice EGP ali uvaža iz tretjih držav. Nadzor nad spoštovanjem določb tega zakona bo izvajal tržni inšpektorat. 

Avtorica: Klavdija Kek, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam