29. 12. 2021

Kdaj bomo državljani držav članic EU lahko kupovali kmetijska zemljišča na Hrvaškem?

Verjetno ste že naleteli na »neverjetno ponudbo«, s katero so vam po zelo ugodni ceni ponujali nakup kmetijskega zemljišča v bližini hrvaške obale ali ob sami obali. Običajno je prodajalec (da bi bila ponudba privlačnejša) oglaševal, da je v prostorskem načrtu predvideno, da bo to območje kmalu postalo zazidljivo. Marsikdo je zaradi »priložnosti, ki se je ne sme spustiti iz rok« na vrat na nos sklenil predpogodbo ali pogodbo ter že plačal del kupnine (npr. kot aro). Potem pa se je začela kalvarija, saj pravnega posla zaradi trenutne prepovedi pridobivanja kmetijskih zemljišč na Hrvaškem ni bilo mogoče izpeljati, prodajalec pa je zavlačeval z vračilom dela kupnine ali pa je sploh ni želel vrniti. Kako pa bo v prihodnje z nakupom kmetijskih zemljišč na Hrvaškem? 

Praviloma lahko državljani držav članic EU kupujejo kmetijska zemljišča v drugih državah članicah EU brez omejitev, saj je promet z nepremičninami pojavna oblika prostega pretoka kapitala v EU. Nekatere države, med njimi tudi Hrvaška, pa so si zaradi zaščite svojih interesov v pristopnih pogajanjih izposlovale začasni moratorij (omejitev) na prodajo kmetijskih zemljišč tujim državljanom. Na Hrvaškem je ta moratorij potekel julija 2020, vendar je hrvaško Ministrstvo za kmetijstvo izkoristilo možnost triletnega podaljšanja tega roka. 

Omejitev nakupa kmetijskih zemljišč je tako podaljšana do 30. junija 2023, od tega datuma naprej pa bo pridobivanje kmetijskih zemljišč na Hrvaškem prosto oz. dovoljeno tudi ostalim državljanom EU. 

Četudi boste naleteli na zelo ugodno ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, vam nakup do takrat odsvetujemo, saj vam bo hrvaško (zemljiškoknjižno) sodišče predlog za vknjižbo lastninske pravice zavrnilo. 

Ob tem je treba še dodati, da hrvaška zakonodaja predvideva, da davek na promet nepremičnin plača kupec, ta pa znaša 3 % od prodajne vrednosti nepremičnine. Za uspešno vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo je potrebna tudi pridobitev številke OIB (osobni identifikacijski broj), ki se jo pridobi na kateri koli davčni upravi na Hrvaškem. 

Avtor: Dean Premec, odvetnik
<< Nazaj na seznam