31. 1. 2022

Kako do pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje delavcev?

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (»ZDUPŠOP«), ki je stopil v veljavo 30. decembra 2021, predvideva širok nabor ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu pri premagovanju posledic COVID-19, med njimi tudi ukrep pomoči pri nakupu hitrih antigenskih testov (»HAG« testi) za samotestiranje delavcev. 

Maksimalni znesek pomoči, ki upravičencu pripada na posameznega na delavca oziroma na osebo, ki se je dolžna samotestirati, znaša 92,50 EUR. Zakonodajalec je pri določitvi tega zneska izhajal iz zakonsko določenega obdobja za obvezno samotestiranje, tj. obdobja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. 

Upravičenci za uveljavljanje te pomoči so vse pravne ali fizične osebe javnega ali zasebnega prava, katerih delavci oziroma posamezniki, ki na kakšni drugi podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, so se skladno s predpisi za preprečevanje in obvladanje okužb s COVID-19 dolžni samotestirati. 

Upravičenci lahko za pomoč zaprosijo najpozneje do 15. februarja 2022. Posamezni upravičenec to stori tako, da na informacijskem portalu Finančne uprave RS (»FURS«) eDavki predloži izjavo, s katero izjavlja, da je upravičenec in da namenja sredstva za nakup HAG testov za delavce, ki se morajo samotestirati. Upravičenec mora v izjavi navesti število delavcev, za katere uveljavlja pomoč, in znesek zahtevane pomoči. Upravičenec mora na dan oddaje vloge voditi seznam delavcev oziroma drugih oseb, za katere je potrebno samotestiranje, in imeti potrdila o nakupu testov, ki izkazujejo, da so bili ti testi kupljeni do 31. januarja 2022. 

Kot relevanten datum za presojo upravičenosti in višine pomoči se šteje datum oddaje izjave. Tako po pojasnilih FURS dejstvo, da se po oddaji izjave kateri izmed delavcev cepi (zaradi česar zanj ne velja več obveznost samotestiranja), ne vpliva na izračun pomoči, saj gre za enkratno pomoč. FURS bo izplačal pomoč upravičencem v enkratnem znesku, najpozneje do 31. marca 2022. 

Zakon določa, da bo navedeni ukrep v veljavi od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, pri čemer pa lahko Vlada RS ta ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev. 

ZDUPŠOP predvideva tudi nadzor nad pravilno porabo pridobljenih sredstev, ki ga bo izvajala proračunska inšpekcija v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, ter globe za kršitev. 

 Avtorici: Eva Bardutzky, študentka prava in Klavdija Kek, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam