2. 3. 2022

Kaj naj bi prinesel prenovljeni Zakon o varstvu potrošnikov?

Prenovljeni Zakon o varstvu potrošnikov poleg preureditve samega zakona v smislu večje preglednosti v slovenski pravni red implementira tudi Direktivo (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev, Direktivo (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES ter Direktivo (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta s 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov. 

Spremembe med drugim vključujejo: 

 • Uvedbo hierarhije uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov iz naslova stvarne napake, kar pomeni, da bodo morali potrošniki ob odkritju stvarnih napak najprej zahtevati brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga v roku tridesetih dni od poslanega obvestila. Šele v drugem koraku pa bi potrošnik lahko zahteval znižanje kupnine ali odstopil od pogodbe in zahteval vračilo plačanega zneska. 
 • Potrošnik bi imel možnost zadržati del plačila, dokler prodajalec ne bi izročil brezhibnega blaga, kar bi uveljavljal z izjavo, naslovljeno na prodajalca, da bo izkoristil navedeno pravico. 
 • Pravico do zavrnitve, ki pomeni, da bi kljub na novo uvedenem vrstnem redu, ki mu mora potrošnik slediti, potrošnik lahko takoj odstopil od pogodbe, vendar le v primeru, če bi se neskladnost blaga pojavila že v tridesetih dneh od dobave. 
 • Podaljšanje roka obrnjenega dokaznega bremena s šestih mesecev na eno leto, kar pomeni, da se bo štelo, da je napaka na stvari že obstajala v času izročitve, če se bo pojavila v roku enega leta, in je potrošnik ne bo rabil dokazovati (nasprotno bo moral dokazati prodajalec oziroma proizvajalec). 
 • Uzakonjene bodo nove sestavine pogodb o dobavi digitalne vsebine in storitev, predvsem tudi glede jamstva in obveznosti podjetij zagotavljati potrebne posodobitve. Pri tem je dodano, da bodo veljala enaka pravila tudi za posameznike, ki bodo digitalne vsebine in storitve plačali namesto z denarjem z osebnimi podatki – dostopom do osebnih podatkov, na primer v zameno, da bo podjetje uporabilo potrošnikove fotografije za tržne namene. 
 • Novo obveznost spletnih tržnic, da potrošniku dajejo jasne informacije, ali sklepa pogodbo s podjetjem ali potrošnikom, kar jim bo v pomoč pri izbiri pravilnega pravnega varstva. 
 • Jasno obveščenost potrošnikov glede prilagoditve cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kar pomeni, da bo potrošnik obveščen, ali so se cene prilagodile glede na profil potrošnika. Cene so namreč lahko prilagojene specifičnim potrošnikom ali specifičnim kategorijam potrošnikov na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev in oblikovanja profilov vedenja potrošnikov, ki omogoča oceno kupne moči potrošnikov. 
 • Uvedene bodo tudi nekatere prepovedi, na primer: i) prepoved skritega oglaševanja, kar pomeni, da bo moral ponudnik razkriti, če je višja razvrstitev ponudnika posledica plačila; ii) prepoved lažnih ocen in priporočil potrošnikov; iii) prepoved dvojne kakovosti blaga na trgu, kar pomeni, da ne bo več možno tržiti proizvodov kot enakih, če se bodo razlikovali glede kakovosti. 
 • Jasno vidne informacije v primeru znižanja cen oziroma pri vsaki objavi navedena prejšnja cena
 • Možnost uveljavljanja individualnih pravnih sredstev v primeru nepoštenih poslovnih praks. 
 • Podaljšanje roka za odstop od pogodbe v primeru sklenitve pogodbe pri nenaročenih obiskih podjetja na domu ali izletov za promocijo blaga s 14 dni na 30 dni
 • Uvedbo novih sredstev komuniciranja s potrošniki (ki si jih ponudnik izbere sam) in ukinjanje obveznosti zagotavljanja številke faksa. Pri tem mora sredstvo komuniciranja omogočati komunikacijo na trajnem nosilcu podatkov in možnost potrošniku, da hitro stopi v stik s podjetjem ter z njim učinkovito komunicira. 

Sprememba zakona bo tako prinesla vrsto bistvenih sprememb, predvsem pa dodatnih obveznosti za poslovne subjekte, ki poslujejo s potrošniki. 

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam