6. 4. 2022

Uporabljati se bo pričel novi Gradbeni zakon (GZ-1)

Lani sprejet nov Gradbeni zakon (GZ-1) se bo s 1. junijem 2022 pričel uporabljati. Kako bo novi zakon prevetril področje gradnje, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
6. 4. 2022

Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

Vse do nedavne odločitve Ustavnega sodišča je bilo skladno z ZUreP-2 zoper prostorske izvedbene akte mogoče sprožiti upravni spor pred Upravnim sodiščem. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je to v neskladju z Ustavo, obenem pa novi ZUreP-3 prinaša identično rešitev. Kako bo s pravnim varstvom po pričetku uporabe slednjega?
Preberi več
6. 4. 2022

Novi ukrepi za pomoč gospodarstvu

V veljavo je stopil Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki prinaša začasne ukrepe za področje gospodarstva. V nadaljevanju preverite, katere in kako jih uveljavljati.
Preberi več