31. 5. 2022

Novosti Zakona o dohodnini glede plačila za poslovno uspešnost

Spremembe Zakona o dohodnini (»ZDoh-2«) so prinesle ugodnejšo davčno obravnavo plačila za poslovno uspešnost. Tem spremembam pa so morda glede na vsebino koalicijske pogodbe šteti dnevi.

Državni zbor RS je 11. marca 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (»ZDoh-2Z«). Zakon je stopil v veljavo 22. marca 2022 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Zakon o dohodnini je do sedaj določal oprostitev plačila dohodnine na plačilo za poslovno uspešnost do višine povprečne slovenske plače. Novela pa prinaša spremembo 12. točke 44. člena Z-Doh-2, po kateri bo oprostitev plačila dohodnine na plačilo za poslovno uspešnost veljala ali do višine povprečne slovenske plače ali pa do višine povprečne plače delavca. Izbrano bo merilo, ki bo za delavca ugodnejše. Četudi je plačilo za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno, pa je še vedno obremenjeno s prispevki za socialno varnost tako delodajalca kot tudi delavca.

Višina povprečne slovenske plače se določa glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije, višina povprečne plače delavca pa se izračuna glede na povprečje plač delavca v zadnjih 12 mesecih pri delodajalcu. Če je bil delavec zaposlen krajši čas, se upoštevajo plače, izplačane v tem času, pri tem izračunu pa se ne upoštevajo neizplačane plače (npr. meseci starševskega dopusta).

Poleg davčnih olajšav za nagrade je novela uvedla tudi možnost izplačila nagrade v naravi in ne zgolj v obliki denarnega plačila. Tako se plačilo za poslovno uspešnost ne obravnava več kot del plače, kot je to urejeno v 125. členu Zakona o delovnih razmerjih. Novela pa ohranja pravilo, da mora biti pravica do plačila za poslovno uspešnost zapisana v kolektivni pogodbi oziroma v splošnem aktu delodajalca. 

Splošna delovnopravna zakonodaja določa še naslednje dodatne pogoje za izplačilo nagrade za poslovno uspešnosti, ki vplivajo tudi na obdavčitev:

  • dohodek je izplačan v zvezi z delovnim razmerjem;
  • pravico do dohodka določa splošni akt delodajalca ali kolektivna pogodba (plačilo, ki temelji na pogodbi o zaposlitvi, ne izpolnjuje tega pogoja);
  • dohodek je izplačan vsem upravičencem v skladu s splošnim aktom delodajalca ali kolektivno pogodbo.

Problematiko zadnjega pogoja smo že obravnavali v članku (Ne)diskriminatorni pogoji za izplačilo plačila za poslovno uspešnost.

Agencijski delavec in delavec, ki je zaposlen pri uporabniku, morata biti izenačena pri pravicah, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Tudi za agencijske delavce pa veljajo zgoraj našteti pogoji, torej da mora pravica do plačila za poslovno uspešnost izhajati iz splošnega akta agencije ali pa iz kolektivne pogodbe, ki velja za agencijske delavce.

Koalicijska pogodba nove vlade pa napoveduje razveljavitev določb novele ZDoh-2Z z učinkom od 1. januarja 2023 dalje. V veljavi bo ostala le določba o višini splošne dohodninske olajšave. Če bo ta napoved uresničena, lahko na področju obdavčitve plačil za poslovno uspešnost pričakujemo še več sprememb.

Avtorici:  Eva Možina, odvetnica in Elizabeta Korenčan, študentka prava

<< Nazaj na seznam