19. 7. 2022

Kako postopati, ko po sklenitvi pogodbe pride do določenih spremenjenih okoliščin, ki otežujejo izpolnitev obveznosti?

Tako v poslovnem kot zasebnem življenju obstaja tveganje, da se bodo po sklenitvi pogodbe spremenile okoliščine glede sklenjene pogodbe, ki bodo poslabšale/izboljšale pogoje za eno izmed pogodbenih strank. V nadaljevanju preverite, katere možnosti imate v takem primeru oziroma kaj storiti.
Preberi več
18. 7. 2022

Vprašljivost uvrstitve sklepa o lokacijski preveritvi med splošne pravne akte

Nov Zakon o urejanju prostora (»ZUreP-3«) je sklep o lokacijski preveritvi izrecno umestil med prostorske izvedbene akte – s tem naj bi odpravil dilemo glede pravne narave tega akta in pravil, ki se uporabljajo v postopku njegovega sprejemanja. Kako lahko sedaj osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo, v tem postopku sodelujejo?
Preberi več
18. 7. 2022

Delo od doma po (uradnem) zaključku epidemije

Čeprav je delo od doma v Zakonu o delovnih razmerjih urejeno že od leta 2003, so se številni delavci in delodajalci s to obliko dela prvič srečali šele med epidemijo koronavirusa. Delodajalci so ta ukrep uporabljali z namenom zmanjšanja tveganja okužbe, zaradi izrednih okoliščin pa so imeli možnost, da začasno spremembo kraja opravljanja dela odredijo enostransko. Po zaključku epidemije pa sta stranki dolžni upoštevati zahteve, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
Preberi več
18. 7. 2022

Lokalne oblasti na Hrvaškem so se lotile lastnikov počitniških prikolic

Imate počitniško prikolico na Hrvaškem? Nekatere lokalne oblasti na Hrvaškem napovedujejo konec nelegalni gradnji in postavitvi počitniških prikolic ter mobilnih hišk na kmetijskih zemljiščih in uvedbo visokih denarnih kazni za nelegalne objekte.
Preberi več