18. 7. 2022

Lokalne oblasti na Hrvaškem so se lotile lastnikov počitniških prikolic

Ob hrvaški obali je veliko kmetijskih zemljišč, ki so z zakonom opredeljena kot njiva, vrt, livada, pašnik ali oljčni nasad (hrv. oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik), kar je praviloma zapisano že v opisu zemljišča v zemljiški knjigi in razvidno iz zemljiškoknjižnega izpiska nepremičnine (ni pa to nujno zanesljiv podatek). Na številnih tovrstnih zemljiščih so lastniki postavili počitniške (kamp) prikolice ali mobilne hiške in kontejnerje (ali druge nelegalne objekte), upajoč, da bodo ta zemljišča nekoč zazidljiva, do takrat pa bodo dopust na morju preživljali brez plačila nočitev in turistične takse. 

V hrvaški Istri so nekatere občinske in mestne oblasti pričele s sprejemanjem odlokov o agrotehničnih ukrepih, s katerimi želijo uvesti red v prostor. Z njimi bodo nekatere lokalne oblasti prepovedale postavljanje kakršnih koli nelegalnih objektov, proizvod-objektov, premičnih priklopnih vozil ter gradnjo ograj oziroma zidov na kmetijskih zemljiščih, če to ni predvideno s prostorskim načrtom. Prepovedan bo tudi odvoz rodovitne zemlje in nasipavanje zemljišč. Odloki bodo predvidoma določali, da bodo kršitelji imeli leto dni časa, da umaknejo stvari oziroma objekte z zemljišča in zemljišče vrnejo v prvotno stanje, ki bo primerno za obdelavo zemlje glede na njen namen.

Lastnik zemljišča, ki ne bo v določenem roku uredil svojega zemljišča (odstranil vsega z zemljišča in ga uredil za namen kmetijske rabe), bo prejel upravno kazen, ki jo bo moral plačati takoj, saj pritožba ne bo zadržala izvršitve. Višina te kazni bo odvisna od posamezne lokalne samouprave, bodo pa te kazni znašale tudi do 200.000,00 HRK (približno 26.500,00 EUR). Glede na to, da bodo te kazni kumulativne, pa je lahko vsaka naslednja kazen višja od prejšnje – torej lastnik je lahko kaznovan večkrat, vse do ureditve zemljišča.

Pristojnost nad izvajanjem odlokov bodo praviloma imeli komunalni redarji. Če lastniki zemljišč ne bodo poravnali upravnih denarnih kazni, lahko zoper njih, v skladu s hrvaško zakonodajo, lokalna samouprava poda predlog za izvršbo. Če kršitelj zneska ne bo plačal, se bo opravila izvršba s prodajo nepremičnine na javni dražbi. Iz prejete kupnine se bo lokalni samoupravi poplačalo kazen in stroške, morebitni preostanek pa bo prejel lastnik zemljišča.

Lastnikom zemljišč svetujemo, da preverijo namembnost svojih zemljišč in se pozanimajo tudi o morebitni možnosti spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Avtor: Dean Premec, odvetnik

<< Nazaj na seznam