4. 10. 2022

Elektronska prijava nezgode in poškodbe na delu

S 1. septembrom 2022 se je začel uporabljati Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, s katerim je bil za prijavo nezgod in poškodb pri delu vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dosedanji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. 

K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani vsi delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). Za dostop in izvajanje e-postopkov v sistemu SPOT je potrebno digitalno potrdilo bodisi zakonitega zastopnika ali pooblaščenca (kot je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju). 

Delodajalci, ki niso vpisani v PRS, prijavijo nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolnijo splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinesejo ali pošljejo po pošti ali skeniranega po elektronski pošti na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (»ZZZS«), ki bo v imenu teh delodajalcev podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

V primeru, da vlog na portalu SPOT ne želi vlagati zakoniti zastopnik sam, jih v njegovem imenu lahko vloži pooblaščena oseba, za katero je treba urediti novo pooblastilo. To je možno elektronsko, če zakoniti zastopnik razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ali s pisno vlogo, ki se jo pošlje na katero koli točko SPOT. Pooblastilo mora biti urejeno najpozneje do takrat, ko pride do nezgode ali poškodbe pri delu in je delodajalec dolžan po zakonu oddati prijavo na Inšpektorat RS za delo (»IRSD«) in ZZZS. Zato priporočamo, da vsi delodajalci čim prej izvedejo postopke, ki bodo omogočili elektronsko vlaganje prijav (tj. pridobijo ustrezno digitalno potrdilo za zakonitega zastopnika ali pooblastijo osebo s takim potrdilom).

Delodajalec mora nezgodo in poškodbo pri delu prijaviti takoj oz. v najkrajšem možnem času, tako da izpolni splošni del obrazca na portalu SPOT, podatki pa bodo z oddajo prijave posredovani na IRSD in ZZZS. Če se prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, poškodovanec pa mora izbranega osebnega zdravnika obvezno kontaktirati glede izpolnitve zdravstvenega dela obrazca. Podatke, ki jih vneseta delodajalec in osebni zdravnik, bo ZZZS posredoval NIJZ.
 
Portal SPOT omogoča tudi preklic že oddanih prijav nezgod in poškodb pri delu v primeru napačno vnesenih podatkov ali drugih napak.

Avtorici: Petra Juratovec, študentka prava in Eva Možina, odvetnica 

<< Nazaj na seznam