4. 10. 2022

Kaj lahko naredite po organiziranem potovanju, polnem razočaranj?

V enem izmed naših prejšnjih člankov smo se že dotaknili teme odškodnine iz naslova izgube užitka na počitnicah. Vrhovno sodišče je s sklepom opr. št. II Ips 160/2013 s 23. aprila 2015 odprlo vrata zahtevkom iz naslova odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi izgube užitka na počitnicah oziroma zaradi izgube dopusta, kljub temu da naša zakonodaja tovrstne škode izrecno ne našteva med pravno priznanimi oblikami škode. 

Potrošnik je upravičen do odškodnine v primeru kršitve sklenjene pogodbe za paketno potovanje, ki onemogoča užitek na počitnicah ter pri potrošniku povzroči negativna čustva. Konkretno je veliko različnih razlogov, ki lahko uničijo užitek, npr. slaba higiena v nastanitvenem obratu, zastrupitev s hrano, nezmožnost počitka, ker je nastanitveni objekt še v gradnji, mrčes v nastanitvenem obratu, ki je sprožil hudo alergijsko reakcijo, ipd. 

Naša sodna praksa se je že ukvarjala s tem, kateri primeri se lahko opredelijo kot izguba užitka na dopustu. Vrhovno sodišče RS je to sodno prakso nedavno dopolnilo s sodbo opr. št. II Ips 69/2020 z 2. marca 2022, v kateri je postavilo kriterije, uporabljive za določitev višine nepremoženjske škode zaradi izgube užitka na počitnicah. Ta doslej še ni bila presojana na najvišji sodni instanci. 

Pri odmeri višine odškodnine je v ospredju predvsem subjektivno doživljanje oškodovanca pri izgubi užitka na dopustu, vendar se upoštevajo tudi objektivni kriteriji, kot so npr. dogovorjeni namen, lastnosti potovanja, cena potovanja, intenzivnost in trajanje kršitve pogodbe. 

Nadalje je Vrhovno sodišče RS v navedeni sodbi objektivne kriterije tudi podrobneje razdelalo:
  • Pri višji ceni potovanja so pričakovanja glede kakovosti storitev/dopustniških doživetij utemeljeno višja.
  • Potrošniki imajo utemeljeno višja pričakovanja tudi pri enkratnih (npr. poročnih) potovanjih in predhodno dalj časa načrtovanih potovanjih. 
  • Zgolj neznatne pomanjkljivosti ne zadoščajo za utemeljenost odškodnine, vendar pri krajših potovanjih že dan ali dva trajajoča kršitev pogodbe ne pomeni zgolj neznatne škode. 

Za konec samo še izpostavljamo, da ima potrošnik v primeru kršitve pogodbe za paketno potovanje poleg odškodnine možnost zahtevati tudi sorazmerno znižanje cene potovanja. Če gre za bistvena odstopanja od dogovorjenega obsega in kakovosti storitev, pa ima celo pravico zahtevati vračilo celotne vrednosti potovanja, in sicer pod določenimi pogoji, ki jih opredeljuje 57.e člen Zakona o varstvu potrošnikov. 

Avtorica:  Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška kandidatka 
<< Nazaj na seznam