3. 11. 2022

Razmišljate o podaji soglasja za mediacijo, a vas skrbi, da bo vaš zahtevek zastaral?

Mediacija je postopek, ki je po naravi neformalen, vendar strukturiran. V njem poskušajo sprte strani s pomočjo nevtralnega mediatorja doseči sporazum o rešitvi spora na miren način. Zelo pomembno pri tem je, da je ta postopek zaupen in da mediator ne more pozneje odločati v vašem sporu o ničemer. Postopek mediacije je hitrejši in cenejši od sodnega postopka, predvsem pa je kreativnejši in prilagojen interesom strank. Mediacija je možna v civilnopravnih, gospodarskih, delovnih in družinskih sporih ter v drugih premoženjskopravnih razmerjih v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo. Možna je tudi v drugih sporih, če je zakon ne izključuje. Predvsem pa je pomembno, da je možna med sporom kot tudi pred sporom – torej tudi preden se sproži postopek na sodišču. Med sodnim sporom se izvaja sodišču pridružena mediacija, pred sporom pa lahko stranke angažirajo mediatorja pri Odvetniški zbornici Slovenije ali kje drugje.

Če boste podali soglasje k mediaciji, a hkrati še niste sprožili sodnega postopka, naj vas ne skrbi, da bo vaš zahtevek zastaral. Če ste sprožili sodni postopek, ne tečejo ne materialni ne procesni roki. Vendar pa je bistveno, da procesni in materialni roki ne tečejo tudi v primeru, če niste sprožili sodnega postopka, so pa vse stranke podale soglasje za mediacijo.

Mediacijo ureja Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, ki v 17. členu pravi, da zastaranje zahtevka, ki je predmet mediacije, med trajanjem mediacije ne teče. Če se mediacija konča brez sporazuma o rešitvi spora, se zastaranje nadaljuje od trenutka, ko je postopek končan brez sporazuma o rešitvi spora. Čas, ki je pretekel pred začetkom mediacije, se všteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon. Če je s posebnim predpisom določen rok za vložitev tožbe, se ta rok v zvezi z zahtevkom, ki je predmet mediacije, ne izteče prej kot 15 dni po koncu mediacije.

Če to pojasnimo na življenjskem primeru: vaše podjetje ima terjatev do drugega podjetja, terjatev pa bo zastarala čez dva tedna. Niste naklonjeni temu, da bi vložili tožbo, bi pa pristali na mediacijo, vaš dolžnik prav tako. Če obe stranki podata soglasje za mediacijo (na primer pri Odvetniški zbornici Slovenije), se zastaranje prekine in se ne izteče prej kot 15 dni po koncu mediacije. Enako velja na primer, če vam sosed moti posest in onemogoča dostop. Tožbo za motenje posesti lahko sprožite v roku 30 dni od takrat, ko ste izvedeli za motenje posesti in za storilca. Vendar se, če podate soglasje za mediacijo, ta rok prekine.

Stranke v sporih iz razmerij med starši in otroki ter v delovnopravnih sporih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne nosijo stroškov mediacije. V vseh ostalih sporih sodišče krije stroške mediacije za prve tri ure mediacije, razen v gospodarskih sporih, kjer stranke same krijejo stroške mediacije. Stroške zunajsodne mediacije (na primer pri Odvetniški zbornici Slovenije) stranke krijejo same.

Mediacija se lahko konča s sklenitvijo sodne ali zunajsodne poravnave. Lahko pa stranka tudi umakne soglasje, če rešitev spora ni mogoča.

Avtor:  Dean Premec, odvetnik

<< Nazaj na seznam