16. 12. 2022

Pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije – kako lahko poslovni najemniki dokažejo državnemu organu porabljeno količino in ceno električne energije?

Oddajanje vlog za pridobitev pomoči je med poslovnimi najemniki, ki jim stroške plačila električne energije prezaračunava najemodajalec, povzročilo precej zmede. Razlog za to je neskladje med slovensko definicijo končnega odjemalca električne energije in širšo EU definicijo.
Preberi več
13. 12. 2022

Kaj prinaša Akt o digitalnih storitvah?

Veljati je pričela nova uredba EU, katere cilj je zagotovitev večje varnosti pri uporabi spleta, med drugim prek mehanizmov za odstranitev nezakonitih vsebin. Akt o digitalnih storitvah, kot so uredbo poenostavljeno poimenovali, pa na drugi strani prinaša digitalnim platformam dodatne obveznosti in večjo odgovornost.
Preberi več
13. 12. 2022

Naročniki, pazljivo pri preverjanju ustreznosti ponudb v postopkih javnega naročanja – tudi nebistvene napake so lahko usodne!

Državna revizijska komisija je z nedavno odločitvijo ugodila revizijskemu zahtevku zaradi zanemarljive računske napake v ponudbi. Ker naročnik ni odpravil odstopanja v vrednosti zgolj 0,20 EUR, bo treba postopek oddaje javnega naročila ponoviti.
Preberi več
13. 12. 2022

Obetajo se nam nove izjeme ob prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in dela prostih dnevih

Zaprtje prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih se je v praksi v določenih primerih izkazalo za neživljenjsko. Vlada je zato pripravila predlog novele Zakona o trgovini, s katero bi poleg obstoječih izjem trajno uveljavili še nekatere dodatne izjeme.
Preberi več