13. 12. 2022

Obetajo se nam nove izjeme ob prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in dela prostih dnevih

Zakonodajalec je z zadnjo novelo Zakona o trgovini leta 2020 prepovedal, razen določenih izjem, obratovanje prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. O tem, kateri trgovci so doslej smeli imeti kljub navedeni splošni prepovedi odprte prodajalne tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, smo podrobneje pisali že v članku Kateri trgovci imajo lahko odprte trgovine ob nedeljah in dela prostih dnevih?  Če poenostavimo, prepoved obratovanja prodajaln skladno s trenutno veljavnim Zakonom o trgovini ne velja za prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

Že kmalu, deloma tudi zaradi epidemije, pa se je pokazala potreba po spremembi ureditve obratovalnega časa nekaterih vrst prodajaln. Tako je Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (»ZIUPGT«) že lani začasno uvedel dodatne izjeme od zgoraj navedene splošne prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in dela prostih dnevih. ZIUPGT je tako določil, da se lahko obratovalni čas prodajalne na letališčih, turističnoinformacijskih centrih in muzejih določi brez omejitev. Pri tem pa ZIUPGT za razliko od Zakona o trgovini ni določil dodatnega pogoja, tj. maksimalne površine prodajalne. Ker pa je navedeni ukrep iz ZIUPGT le začasne narave in se izvaja le do 31. decembra 2022, je bila potrebna trajnejša sprememba.

S tem namenom je vlada nedavno potrdila predlog novele Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini, po kateri bi se izjeme glede obratovanja prodajaln, ki jih je kot začasne uvedel ZIUPGT, uveljavile kot trajne tudi od prihodnjega leta dalje. Predlog novele Zakona o trgovini, enako kot ZIUPGT, predvideva tudi ukinitev pogoja največje dovoljene površine. Če bo zakonodajalec predlagano novelo sprejel, bo tako trajno (tj. tudi po 31. decembru 2022) omogočeno obratovanje prodajaln na letališčih, turističnoinformacijskih centrih in muzejih ob nedeljah in prostih dnevih.
 
Prodajalne na letališču sicer sodijo med izjeme od prepovedi obratovanja že po obstoječi ureditvi v Zakonu o trgovini, vendar zaradi preseganja največje dovoljene površine ta izjema v praksi pogosto ni prišla v poštev. Po novem pa se bo lahko obratovalni čas prodajaln na letališčih, turističnoinformacijskih centrih in muzejih določil povsem brez omejitev.

O problematiki zakonske ureditve obratovalnega časa trgovin se je sicer v postopku za presojo ustavnosti na pobudo nekaterih gospodarskih družb, ki izvajajo trgovinsko dejavnost, že večkrat izreklo Ustavno sodišče. Nazadnje je maja lani sprejelo stališče, da gre pri omejitvi odpiralnega časa sicer res za poseg v ustavno varovano pravico do svobodne gospodarske pobude, za katerega pa je zakonodajalec izkazal obstoj javne koristi. Ta poseg po presoji Ustavnega sodišča zato ni prekomeren, saj naj bi zakonodajalec uspel z njim uravnotežiti interese vseh vpletenih, torej potrošnikov, delavcev in izvajalk trgovinske dejavnosti.

Glede na stališče Ustavnega sodišča in jasno izraženo nasprotovanje sindikatov v bližnji prihodnosti najverjetneje ne gre pričakovati večjih sprememb splošne prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in prostih dnevih. Morda pa se s časom pokaže potreba po uveljavitvi še kakšne dodatne izjeme.

Avtorici: Klavdija Kek, odvetnica in Petra Juratovec, študentka
<< Nazaj na seznam