16. 12. 2022

Pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije – kako lahko poslovni najemniki dokažejo državnemu organu porabljeno količino in ceno električne energije?

Oddajanje vlog za pridobitev pomoči je med poslovnimi najemniki, ki jim stroške plačila električne energije prezaračunava najemodajalec, povzročilo precej zmede. Razlog za to je neskladje med slovensko definicijo končnega odjemalca električne energije in širšo EU definicijo. Kdo je torej upravičen do pomoči, najemnik ali najemodajalec? Koga bo državni organ pozval k predložitvi dokazil o porabljeni količini in ceni električne energije? Odgovore na navedeno in pojasnila, kako bo lahko končni odjemalec izkazoval upravičene stroške, najdete v članku Pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije, ki ga je naša odvetnica dr. Katja Triller Vrtovec objavila v zadnji številki Pravne prakse (št. 46-47).
<< Nazaj na seznam