30. 5. 2023

Uvedba prepovedi dvojne kakovosti blaga

Konec septembra je bil sprejet spremenjen zakon o varstvu potrošnikov, ki se je začel uporabljati 26. januarja 2023. Nov zakon je prinesel marsikatero spremembo (nekatere smo omenili že v enem izmed prejšnjih člankov, kjer smo povzeli predlog zakona), med drugim tudi prepoved prodaje blaga dvojne kakovosti.

Novi Zakon o varstvu potrošnikov (»ZVPot-1«) je vključil tudi določbe prej samostojnega Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. Posledično ZVPot-1 za razliko od ZVPot vključuje tudi določbe o zavajajočih poslovnih praksah ter določbo o prepovedi trženja blaga dvojne kakovosti. Tako je prepovedano vsako trženje blaga v eni državi članici kot enakega blagu, ki se trži v drugih državah članicah, če ima to blago bistveno različno sestavo ali značilnosti. Izjemoma je tako razlikovanje blaga dopustno, če je to utemeljeno z legitimnimi in objektivnimi dejavniki. Navedena določba je posledica implementacije Direktive (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in sveta s 27. novembra 2019, ki je bila sprejeta po tem, ko je med leti 2016 in 2018 več organov, pristojnih za zaščito potrošnikov v različnih državah članicah EU, javilo odkritja razlik v kompoziciji ali karakteristiki določenih prehranskih proizvodov na trgu posamezne države članice v primerjavi z drugimi državami članicami. 

ZVPot-1 je torej prepovedal trženje blaga kot enakega, če ima v resnici bistveno drugačno sestavo ali značilnosti, kar bi lahko zavedlo potrošnika, da sprejme odločitev za nakup, ki je drugače ne bi sprejel. Različnost sestave ali značilnosti blaga, ki je bilo trženo kot enako, mora pristojni organ ocenjevati od primera do primera ter pri tem upoštevati predvsem:  (i) ali lahko potrošniki takšno razliko preprosto prepoznajo; (ii) pravico podjetja, da zaradi legitimnih in objektivnih dejavnikov (na primer nacionalno pravo, razpoložljivost ali sezonska dostopnost surovin ali prostovoljne strategije za izboljšanje dostopa do zdravih in hranljivih živil) prilagodi blago iste znamke za različne geografske trge; in (iii) pravico podjetij, da na različnih geografskih trgih ponudijo blago iste znamke v pakiranjih z različno težo ali prostornino

Razlike v kakovosti blaga pri prodaji na različnih trgih so še vedno dovoljene, vendar mora biti manj kakovosten izdelek drugače označen oziroma pakiran, da ne zavede potrošnika, da gre za blago iste kakovosti, kot mu je ta poznana pod drugo embalažo. 

V primeru, da pride do določenih razlik na različnih trgih, mora podjetje potrošnike o tem ustrezno obvestiti na način, ki potrošnikom omogoči dostop do potrebnih informacij. Način posredovanja informacij ni določen, vendar je poudarjeno, da naj bi podjetje uporabilo druge načine komuniciranja s potrošniki kot nalepke na blagu ali vključitev pojasnila v splošne pogoje prodaje.  

Glede na to, da je bil rok za implementacijo Direktive (EU) 2019/2161 že konec leta 2021, je večina držav članic v svoje zakonodaje že pred Slovenijo vnesla določbe o prepovedi dvojne kakovosti blaga, vendar kljub temu še ni bilo zaslediti veliko primerov odkritega razlikovanja. Zadnji bolj znan primer je bil na Češkem, kjer so pristojni organi ugotovili, da ima produkt 7Days Bake Rolls z okusom pice drugačno kakovost na češkem kot pa na avstrijskem ali nemškem trgu. Konkretneje je bil produkt za avstrijski in nemški trg izdelan s sončničnim oljem, za češki trg pa s slabšim palmovim oljem. 

Uporaba določb o prepovedi dvojne kakovosti se bo torej razvijala skozi prakso, ko bodo določeni konkretni primeri različnosti. Treba pa je še omeniti, da se dvojna kakovost ne nanaša le na hrano, temveč na vse blago, tudi na kozmetiko in avtomobilske izdelke ipd. 

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam