28. 9. 2023

(Obvezno) uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Z začetkom avgusta je pričel veljati Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost, in sicer prek povečanja deleža energije, proizvedene iz obnovljivih virov, v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo nekatere ključne ukrepe, ki jih je zakonodajalec predvidel v novem zakonu.
Preberi več
12. 9. 2023

Priglasitev neposrednih tujih naložb po novem

S 30. 6. 2023 je prenehala veljati ureditev obvezne priglasitve neposrednih tujih naložb, kot je bila doslej urejena v enem od »protikoronskih« zakonov. Državni zbor je zato junija sprejel novelo Zakona o spodbujanju investicij (»ZSInv«), ki je začela veljati s 1. 7. 2023 in ureja postopek priglasitve neposredne tuje naložbe. V nadaljevanju opisujemo bistvene razlike v primerjavi z dosedanjo ureditvijo.
Preberi več