18. 12. 2018

Ali je zakonodajalec manjšim delodajalcem pri zaposlovanju agencijskih delavcev res želel zagotoviti toliko svobode?

Ureditev po ZDR-1 manjšim delodajalcem dopušča, da agencijske delavce zaposlujejo brez kakršnih koli številčnih omejitev (kvot). Pravna teorija opozarja, da to v praksi omogoča zlorabe, sodna praksa pa do te problematike še ni zavzela jasnih stališč.
Preberi več
18. 12. 2018

Kdaj delavcem pripada nadomestilo za neizrabljen letni dopust?

Sodišče EU je z nedavnima sodbama utrdilo sodno prakso v zvezi s pravico delavcev do prejema denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu ter ponovno obrazložilo pogoje, kdaj delavcu taka pravica pripade in kdaj ugasne.
Preberi več
18. 12. 2018

Po podpisu Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji podpisan še protokol

Podpisu Sporazuma o zaposlovanju z Republiko Srbijo v mesecu februarju 2018 je v novembru sledil še podpis protokola za izvajanje Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji.
Preberi več
18. 12. 2018

ESČP podal dokončno odločitev v zadevi Lekić

Veliki senat ESČP je odločil, da Slovenija v zadevi Lekić ni kršila človekovih pravic. Posledično se prekinjeni pravdni in ostali postopki proti družbenikom izbrisanih družb nadaljujejo.
Preberi več
15. 11. 2018

Bodite pozorni na regresne zahtevke ZPIZ in ZZZS

V praksi so vse pogostejši primeri regresnih zahtevkov, ki jih zoper delodajalce zaradi poškodbe delavca pri delu ali delavčeve poklicne bolezni, uveljavljata ZPIZ in/ali ZZZS. Tovrstnih regresnih zahtevkov splošno zavarovanje civilne odgovornosti praviloma ne krije.
Preberi več
15. 11. 2018

Izšle so nove smernice Informacijskega pooblaščenca o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov

Nove smernice Informacijskega pooblaščenca navajajo in pojasnjujejo obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati pogodba o obdelavi osebnih podatkov, ki jo mora upravljavec skleniti z obdelovalcem.
Preberi več
15. 11. 2018

Široka razlaga prepovedi predložitve listin o predlogu poravnave v pravdnem postopku

Sodna praksa z Vrhovnim sodiščem na čelu dokazno prepoved predložitve listin o predlogu poravnave razlaga široko, kar pomeni dodatno spodbudo za mirno reševanje sporov.
Preberi več
15. 11. 2018

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Po sprejetju KPDTS julija 2018, je bil dne 9. 10. 2018 izdan še sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o ugotovitvi razširjene veljavnosti KPDTS za izbrane dejavnosti.
Preberi več
11. 10. 2018

Pazljivo pri spletni objavi avtorskopravno varovanih vsebin

Sodišče EU je odločilo, da na spletu ni dovoljeno objaviti fotografije, ki je bila predhodno že objavljena na neki drugi spletni strani z dovoljenjem imetnika avtorske pravice, brez (ponovnega) dovoljenja imetnika avtorske pravice.
Preberi več
11. 10. 2018

Ali lahko kupite nepremičnino, če notarju ne priložite gradbenega dovoljenja za objekt?

Določba 93. člena Gradbenega zakona (GZ) med drugim nalaga notarjem tudi, da so pred overitvijo podpisov na prodajni pogodbi za nepremičnino dolžni preveriti, ali je za objekt, ki je zgrajen na nepremičnini, izdano gradbeno dovoljenje. Vprašanje pa je, ali notarji to res preverjajo.
Preberi več