17. 4. 2019

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v primeru spremembe prebivališča

V času trajanja delovnega razmerja številni delavci spremenijo kraj svojega (dejanskega) prebivališča. Pri tem se pojavi vprašanje, ali je delavec zaradi spremembe bivališča upravičen do povračila višjih (ali nižjih) stroškov prevoza na delo in z dela, ter kateri kraj je merodajen za odmero stroškov prevoza.
Preberi več
17. 4. 2019

Sprejet Zakon o poslovni skrivnosti

Državni zbor je na seji 26. 3. 2019 sprejel besedilo Zakona o poslovni skrivnosti, ki pojem poslovne skrivnosti opredeljuje drugače, kot ga je do sedaj opredeljevala področna zakonodaja.
Preberi več
13. 3. 2019

Ničnost pogodbe za prodajo nepremičnine, ki je nezakonito zgrajena

V lanski oktobrski številki Pravnega utripa ste lahko prebrali novico glede obveznosti notarjev, da preverjajo gradbeno dovoljenje za objekt, ki je predmet prodaje. V javnosti 93. člen GZ še vedno odmeva, saj naj bi oviral promet z nepremičninami v Republiki Sloveniji. Pa je to res tako?
Preberi več
13. 3. 2019

Kdaj omejitev zastopanja poslovodij učinkuje v razmerju do tretjih oseb?

V praksi se pojavlja veliko nejasnosti glede tega, katere omejitve zastopanja zakonitih zastopnikov družb (poslovodstva oz. uprave) dejansko ustvarjajo učinke navzven. Navedeno vprašanje je še posebej relevantno takrat, ko presojamo pravne posledice posla, pri katerem je zakoniti zastopnik prekoračil svoja pooblastila.
Preberi več
13. 3. 2019

Na vidiku je obsežna davčna reforma

Se nam spomladi obeta še ena obsežna reforma na področju dohodnine in obdavčitve dela, dohodkov iz kapitala ipd.?
Preberi več
20. 2. 2019

Ali lahko delodajalec odpusti nosečo delavko v sklopu odpuščanja presežnih delavcev?

Vprašanje je povezano s sodbo Sodišča Evropske unije, ki je leta 2018 odločilo, da noseče delavke v sklopu odpuščanja presežnih delavcev ne uživajo posebnega varstva in jim delodajalec posledično lahko odpove pogodbo o zaposlitvi. Omenjena sodba na slovensko ureditev navedene problematike ne vpliva.
Preberi več
20. 2. 2019

Odločitev Vrhovnega sodišča pritrdila kolektivnemu urejanju dodatka na delovno dobo

Po obdobju negotovosti je Vrhovno sodišče 19. decembra 2018 sprejelo sodbo VIII Ips 168/2018 in s tem nakazalo pot k pravilni razlagi kolektivnega dogovarjanja v zvezi z dodatkom na delovno dobo.
Preberi več
20. 2. 2019

Razveljavitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja

Investitor, ki po izdaji gradbenega dovoljenja ne želi začeti gradnje objekta, lahko poda zahtevo za razveljavitev gradbenega dovoljenja ter lahko hkrati v nekaterih primerih zahteva tudi vračilo komunalnega prispevka.
Preberi več
17. 1. 2019

Kaj prinašajo spremembe zakona o minimalni plači?

Državni zbor je decembra 2018 sprejel predlagane spremembe Zakona o minimalni plači kljub nasprotovanjem delodajalcev, ki so v fazi sprejemanja večkrat opozarjali na nevzdržne posledice, ki bi s sprejetjem nastale ter bi onemogočile poslovanje in zagotavljanje delovnih mest v Sloveniji.
Preberi več
17. 1. 2019

Za ugodnejšo davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost niso merodajna izplačila za poslovno uspešnost, ki jih je delavec prejel od drugega delodajalca

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je nedavno izdala pojasnilo, v katerem navaja, da na davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost ne vpliva dejstvo, da je delavec v istem koledarskem letu prejel izplačilo od dveh (ali več) delodajalcev.
Preberi več