7. 2. 2023

Kaj lahko storite, če ste ena izmed 144.496 oseb, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika družinske medicine?

V zadnjih tednih je ena izmed glavnih tem v medijih problematika pomanjkanja osebnih zdravnikov. Skoraj 7 % zavarovanih oseb v Sloveniji je brez osebnega zdravnika. Kako lahko te osebe koristijo zdravstvene storitve in bolniško odsotnost z dela, odstiramo v nadaljevanju.
Preberi več
16. 12. 2022

Pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije – kako lahko poslovni najemniki dokažejo državnemu organu porabljeno količino in ceno električne energije?

Oddajanje vlog za pridobitev pomoči je med poslovnimi najemniki, ki jim stroške plačila električne energije prezaračunava najemodajalec, povzročilo precej zmede. Razlog za to je neskladje med slovensko definicijo končnega odjemalca električne energije in širšo EU definicijo.
Preberi več
13. 12. 2022

Kaj prinaša Akt o digitalnih storitvah?

Veljati je pričela nova uredba EU, katere cilj je zagotovitev večje varnosti pri uporabi spleta, med drugim prek mehanizmov za odstranitev nezakonitih vsebin. Akt o digitalnih storitvah, kot so uredbo poenostavljeno poimenovali, pa na drugi strani prinaša digitalnim platformam dodatne obveznosti in večjo odgovornost.
Preberi več
13. 12. 2022

Naročniki, pazljivo pri preverjanju ustreznosti ponudb v postopkih javnega naročanja – tudi nebistvene napake so lahko usodne!

Državna revizijska komisija je z nedavno odločitvijo ugodila revizijskemu zahtevku zaradi zanemarljive računske napake v ponudbi. Ker naročnik ni odpravil odstopanja v vrednosti zgolj 0,20 EUR, bo treba postopek oddaje javnega naročila ponoviti.
Preberi več
13. 12. 2022

Obetajo se nam nove izjeme ob prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in dela prostih dnevih

Zaprtje prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih se je v praksi v določenih primerih izkazalo za neživljenjsko. Vlada je zato pripravila predlog novele Zakona o trgovini, s katero bi poleg obstoječih izjem trajno uveljavili še nekatere dodatne izjeme.
Preberi več
3. 11. 2022

Sodišče EU sprejelo široko interpretacijo pojma posebnih kategorij osebnih podatkov

V skladu z interpretacijo Sodišča EU varstvo posebnih kategorij osebnih podatkov velja tudi že v primeru sklepanja na osebne podatke. Upravljavci bodo morali pregledati svoje dejavnosti obdelave in zagotoviti, da je obdelava zakonita tudi v smislu nove interpretacije pojma posebnih kategorij osebnih podatkov.
Preberi več
3. 11. 2022

Razmišljate o podaji soglasja za mediacijo, a vas skrbi, da bo vaš zahtevek zastaral?

V izogib dolgotrajnim sodnim postopkom se v praksi stranke vse bolj poslužujejo alternativnih oblik reševanja sporov. Ena izmed teh je tudi mediacija. Nemalokrat pa se stranke v strahu pred zastaranjem raje kot za mediacijo odločijo za sodni postopek. Ali je ta strah utemeljen, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
3. 11. 2022

Ali se nam obeta konec oglaševanja z oglaševalskimi objekti

Prekomerno oglaševanje že leta bistveno vpliva na podobo slovenskih mest in podeželj. Novi Zakon o urejanju prostora prinaša omejitve na področju oglaševanja, katerih cilj in namen je urediti to tematiko. V nadaljevanju predstavljamo, kakšne so te omejitve in kje bo mogoče oglaševati od leta 2024 dalje, ko se bodo te omejitve pričele uporabljati.
Preberi več
4. 10. 2022

(Ne)doslednost ukrepov novega Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema pri omejevanju »dvoživkarstva« v zdravstvu

Nedavno sprejeti Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je uvedel plačilo izvedenih zdravstvenih storitev tudi nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti. V nadaljevanju predstavljamo, kakšne posledice bo to imelo za izvajalce teh storitev in zdravstvene delavce.
Preberi več
4. 10. 2022

Kaj lahko naredite po organiziranem potovanju, polnem razočaranj?

Obdobje dopustov se počasi končuje, pri čemer se vsa dopustovanja niso končala po pričakovanjih. Vsakomur se je verjetno že kdaj pripetilo, da je po dolgo pričakovanem potovanju naletel na prve težave že pri drugačni namestitvi, kot jo je pričakoval (in tudi plačal), nadalje pa se je razočaranje nadaljevalo pri prvem obroku ali težavah pri lociranju obljubljenega (vendar dejansko neobstoječega) bazena. V nadaljevanju preberite, kakšne so vaše možnosti v primeru »izgube dopusta« zaradi neizpolnitve pričakovanj.
Preberi več