15. 11. 2018

Široka razlaga prepovedi predložitve listin o predlogu poravnave v pravdnem postopku

Sodna praksa z Vrhovnim sodiščem na čelu dokazno prepoved predložitve listin o predlogu poravnave razlaga široko, kar pomeni dodatno spodbudo za mirno reševanje sporov.
Preberi več
15. 11. 2018

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Po sprejetju KPDTS julija 2018, je bil dne 9. 10. 2018 izdan še sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o ugotovitvi razširjene veljavnosti KPDTS za izbrane dejavnosti.
Preberi več
11. 10. 2018

Pazljivo pri spletni objavi avtorskopravno varovanih vsebin

Sodišče EU je odločilo, da na spletu ni dovoljeno objaviti fotografije, ki je bila predhodno že objavljena na neki drugi spletni strani z dovoljenjem imetnika avtorske pravice, brez (ponovnega) dovoljenja imetnika avtorske pravice.
Preberi več
11. 10. 2018

Ali lahko kupite nepremičnino, če notarju ne priložite gradbenega dovoljenja za objekt?

Določba 93. člena Gradbenega zakona (GZ) med drugim nalaga notarjem tudi, da so pred overitvijo podpisov na prodajni pogodbi za nepremičnino dolžni preveriti, ali je za objekt, ki je zgrajen na nepremičnini, izdano gradbeno dovoljenje. Vprašanje pa je, ali notarji to res preverjajo.
Preberi več
11. 10. 2018

Katera delovna doba delavca se upošteva pri obračunu dodatka na delovno dobo?

Po tem, ko je med socialnimi partnerji prišlo do neenotnega tolmačenja glede upoštevane dobe za dodatek na delovno dobo, je svoje nezavezujoče stališče, ki je tudi v nasprotju z novejšo sodno prakso, podalo še ministrstvo. Sedaj so »vse oči uprte« na Vrhovno sodišče, ki se bo do tega vprašanja opredelilo v okviru že dopuščene revizije.
Preberi več
11. 9. 2018

Spremembe pri kolektivnih pogodbah trgovine ter gostinstva in turizma

Socialni partnerji so bili v poletnih mesecih zelo aktivni, saj so sprejeli novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije ter novo Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma.
Preberi več
11. 9. 2018

Prihaja nov zakon o poslovnih skrivnostih

Tudi po novem Zakonu o poslovnih skrivnostih bodo gospodarske družbe morale imeti pravilnik, s katerim določijo, katere informacije štejejo kot poslovno skrivnost .
Preberi več
11. 9. 2018

Najpogosteje ugotovljene in sankcionirane kršitve delovnopravne zakonodaje v letu 2017

Iz letnega poročila Inšpektorata RS za delo za leto 2017 izhaja, da ostaja raven spoštovanja delovnopravne zakonodaje v Sloveniji zaskrbljujoča, predvsem na področju izplačevanja plač, regresov in drugih dodatkov za delo.
Preberi več
9. 7. 2018

Ustavno sodišče razveljavilo del Zakona o sodnih taksah

Ustavno sodišče je razveljavilo določbo Zakona o sodnih taksah v delu, ki določa višino sodnih taks pri vrednosti spornega predmeta nad 500.000 EUR.
Preberi več
9. 7. 2018

Poletje prinaša večje obveznosti za ponudnike turističnih potovanj

Od 1. julija 2018 se uporablja spremenjeni Zakon o varstvu potrošnikov, ki prinaša novosti na področju organizacije in prodaje turističnih potovanj ter večje obveznosti za ponudnike turističnih potovanj.
Preberi več