20. 4. 2020

Pravice potrošnikov pri odpovedi potovanj

Izbruh COVID-19 je pustil posledice tudi na turističnem delu gospodarstva. V nadaljevanju na kratko povzemamo, kakšne pravice pa lahko uveljavljate kot potrošniki za primer, če ste bili primorani ali želite načrtovano potovanje odpovedati vi.
Preberi več
25. 3. 2020

Nova pravila izdajanja vizumov

2. 2. 2020 je začela veljati sprememba Vizumskega zakonika, ki vpliva na nekatera pravila izdajanja schengenskih vizumov za kratkotrajno prebivanje – postopek pridobitve tovrstnih vizumov je po novem olajšan.
Preberi več
25. 3. 2020

Kdaj lahko delodajalec od delavca zahteva podatek o izbranem osebnem zdravniku delavca?

Delodajalec po večini ni seznanjen, kdo je osebni zdravnik delavca, dokler delavec prvič ne dostavi bolniškega lista. Ali lahko delodajalec od delavca podatek, kdo je njegov osebni zdravnik, zahteva že ob zaposlitvi?
Preberi več
25. 3. 2020

Zadržano izvrševanje zakona, ki ureja pravice razlaščenih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

19. 12. 2019 je v veljavo stopil (dolgo pričakovani) Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Ustavno sodišče Republike Slovenije je 5. 3. 2020 izvrševanje zakona začasno zadržalo, in sicer do dokončne odločitve o ustavnosti omenjenega zakona.
Preberi več
25. 3. 2020

Gostinstvo in turizem: Z marcem 2020 višje plače in regres za letni dopust

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije prinaša višje zneske najnižjih osnovnih plač ter višji regres.
Preberi več
12. 2. 2020

Stopnice kot (ne)nevarna stvar

Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku s sodbo VSRS II Ips 251/2018 odločilo, da dotrajane stopnice, ki so zaradi vremenskih vplivov (tj. dežja ali snega) spolzke, ne predstavljajo nevarne stvari, s čimer je oblikovalo pomemben precedens na področju odškodninskega prava.
Preberi več
12. 2. 2020

Vpis lastninske pravice pri podedovanih nepremičninah na Hrvaškem (ali v drugih državah članicah EU)

Ste na podlagi sklepa slovenskega sodišča v zapuščinskem postopku morda podedovali nepremičnino, ki leži na Hrvaškem. Kako naprej?
Preberi več
12. 2. 2020

Vrhovno sodišče je zaostrilo odgovornost poslovodij za škodo, povzročeno pri opravljanju funkcije

Upniki bodo poslej lahko povrnitev škode, ki jim jo je povzročil poslovodja gospodarske družbe v okviru opravljanja svoje funkcije, zahtevali neposredno od poslovodje, če je škodo povzročil z nepoštenim ravnanjem in lastnim okoriščanjem.
Preberi več
20. 1. 2020

Sveženj novih ugodnosti za starše v letu 2020

Januarja 2020 je v veljavo stopilo več sprememb na področju delovnega prava in socialne varnosti, med drugim tudi spremembe ZDR-1 in ZSDP-1, ki za starše prinašajo dodatne ugodnosti.
Preberi več
20. 1. 2020

Višje minimalno denarno nadomestilo in izboljšan socialni položaj brezposelnih

V veljavo so stopile spremembe Zakona o urejanju trga dela, ki prinaša več novosti na področju nadomestil za primer brezposelnosti, obveznega znanja slovenskega jezika, vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ipd.
Preberi več