Luka Fabiani svetuje ter zastopa domače in tuje stranke pred slovenskimi sodišči ter upravnimi in drugimi organi, kakor tudi v arbitražah. Predvsem izstopajo njegove izkušnje na področjih pogodbenega prava med poslovnimi subjekti, statusnih sporov v in med družbami ter odgovornosti organov vodenja. Stranke zastopa tudi kot zagovornik v kazenskih postopkih, predvsem na področju gospodarske kriminalitete, posebno pozornost pa namenja svetovanju na področjih skladnosti poslovanja, prava varstva osebnih podatkov ter prava intelektualne lastnine.

Poleg magisterija iz prava varstva konkurence na Univerzi v Tübingenu v Nemčiji je tudi preizkušeni preiskovalec prevar z mednarodno  licenco CFE (Certified Fraud Examiner).

 

Izobrazba

Članstva

 • reševanje sporov
 • kazensko pravo
 • skladnost poslovanja
 • varstvo (osebnih) podatkov
 • pravo intelektualne lastnine in IT
 • preiskovanje prevar
 • slovenščina (materni jezik)
 • angleščina
 • nemščina
 • hrvaščina
 • srbščina

VcardNatisni

Predstavitev+

Luka Fabiani svetuje ter zastopa domače in tuje stranke pred slovenskimi sodišči ter upravnimi in drugimi organi, kakor tudi v arbitražah. Predvsem izstopajo njegove izkušnje na področjih pogodbenega prava med poslovnimi subjekti, statusnih sporov v in med družbami ter odgovornosti organov vodenja. Stranke zastopa tudi kot zagovornik v kazenskih postopkih, predvsem na področju gospodarske kriminalitete, posebno pozornost pa namenja svetovanju na področjih skladnosti poslovanja, prava varstva osebnih podatkov ter prava intelektualne lastnine.

Poleg magisterija iz prava varstva konkurence na Univerzi v Tübingenu v Nemčiji je tudi preizkušeni preiskovalec prevar z mednarodno  licenco CFE (Certified Fraud Examiner).

 

Izobrazba

Članstva

Delovna področja+
 • reševanje sporov
 • kazensko pravo
 • skladnost poslovanja
 • varstvo (osebnih) podatkov
 • pravo intelektualne lastnine in IT
 • preiskovanje prevar
Jeziki+
 • slovenščina (materni jezik)
 • angleščina
 • nemščina
 • hrvaščina
 • srbščina
Publikacije+

VcardNatisni